GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) is een project waarbij provincie, waterschap Aa en Maas en gemeenten Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch samen aan de slag zijn rondom de A59 tussen Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch. Movares werkt mee aan de verbetering van de economische vitaliteit van het gebied én de leefkwaliteit voor bewoners en gebruikers.

Vraag van de opdrachtgever

Samen met Goudappel Coffeng en de adviesbureaus BRO en Ecorys vormt Movares de combinatie NIBC (Noord-Brabant InfraConsult). Provincie Noord-Brabant heeft NBIC gevraagd diverse aansluitingen op de A59 aan te passen, parallel- en fietsstructuren aan te leggen en diverse groene corridors te realiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Heusden, Waalwijk en `s-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas hebben in september 2013 een Bestuursovereenkomst getekend. Vervolgens kon NBIC starten met de diverse werkzaamheden: het opstellen van een PIP (Raad van State proof), MER (met de nodige onderzoeken), RKP (Ruimtelijk KwaliteitsPlan), ruimtelijk en civieltechnisch ontwerp voor het westelijk deel tussen Waalwijk en Nieuwkuijk. Daarnaast ondersteunt NBIC de provincie onder meer op het gebied van project- en procesmanagement, risicomanagement, planning en ramingen.

Bijzonderheden

Voor dit project zijn er in feite vijf overheidsinstanties opdrachtgever. Daarnaast is een groot aantal partijen betrokken:  ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Waalwijks Bedrijven Platform, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. GOL omvat dan ook veel meer dan alleen verbetering van de infrastructuur.

Samenwerking

NBIC is een combinatie van Movares, BRO, Goudappel Coffeng en Ecorys. Wij zijn een van de raamcontractpartners van de provincie Noord-Brabant voor infrastructurele werkzaamheden in brede zin.

Kenmerken van dit project

 
Locatie‘s-Hertogenbosch
 
Periode2014 - 2017
KlantProvincie Noord-Brabant