Ons project

Planstudie Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) is een project waarbij provincie, waterschap Aa en Maas en gemeenten Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch samen aan de slag zijn rondom de A59 tussen Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch. Movares werkt mee aan de verbetering van de economische vitaliteit van het gebied én de leefkwaliteit voor bewoners en gebruikers.

Vraag van de opdrachtgever

Samen met Goudappel Coffeng en de adviesbureaus BRO en Ecorys vormt Movares de combinatie NIBC (Noord-Brabant InfraConsult). Provincie Noord-Brabant heeft NBIC gevraagd diverse aansluitingen op de A59 aan te passen, parallel- en fietsstructuren aan te leggen en diverse groene corridors te realiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Heusden, Waalwijk en `s-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas hebben in september 2013 een Bestuursovereenkomst getekend. Vervolgens kon NBIC starten met de diverse werkzaamheden: het opstellen van een PIP (Raad van State proof), MER (met de nodige onderzoeken), RKP (Ruimtelijk KwaliteitsPlan), ruimtelijk en civieltechnisch ontwerp voor het westelijk deel tussen Waalwijk en Nieuwkuijk. Daarnaast ondersteunt NBIC de provincie onder meer op het gebied van project- en procesmanagement, risicomanagement, planning en ramingen.

Bijzonderheden

Voor dit project zijn er in feite vijf overheidsinstanties opdrachtgever. Daarnaast is een groot aantal partijen betrokken:  ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Waalwijks Bedrijven Platform, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. GOL omvat dan ook veel meer dan alleen verbetering van de infrastructuur.

Samenwerking

NBIC is een combinatie van Movares, BRO, Goudappel Coffeng en Ecorys. Wij zijn een van de raamcontractpartners van de provincie Noord-Brabant voor infrastructurele werkzaamheden in brede zin.

Locatie's-Hertogenbosch
Periode2014 - 2017
KlantProvincie Noord-Brabant

Verkeer

Het verkeer in Nederland verandert: de groei van de automobiliteit stagneert, er vinden verschuivingen plaats naar andere modaliteiten, milieuwetgeving stelt steeds strengere eisen en in het stedelijk gebied strijden de automobilist, de fietser en de voetganger om de beschikbare ruimte.

Lees verder

Geluid

Bij Movares Geluid komen al de advieswerkzaamheden omtrent geluid, lawaaibeheersing en akoestiek samen.

Lees verder

Geotechniek

Movares geeft kwalitatief, hoogwaardig advies en verleent diensten op het gebied van geotechniek.

Lees verder

Omgevingsmanagement en participatie

Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.

Lees verder

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder

Procesmanagement

Movares levert procesmatige, inhoudelijke en projectmatige advisering in alle projectfasen, van initiatief tot realisatie en exploitatie voor zowel publieke als private opdrachtgevers.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Vergunningen

De discipline Vergunningen van Movares adviseert rondom en verzorgt alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft om uw project te kunnen realiseren.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder
Senior projectmanager Planstudies en Verkenningen natte en droge infrastructuurrichard.savenije@movares.nl+31 (0)6 - 53 47 32 14