Ons project

Verbinding A4 en Kijkduin: Westlandsebaan

De Westlandsebaan is de projectnaam voor de verbinding tussen de A4 en Kijkduin ter hoogte van gemeente Den Haag. Dit is een drukke weg die een barrière vormt tussen stadsdelen. Hoe krijg je een dergelijke barrière geslecht? En tegelijkertijd: hoe krijg je de verkeersdoorstroming op deze Lozerlaan beter? Dat is waar wij gemeente Den Haag over adviseren.

Vraag van de opdrachtgever

Ongelijkvloerse kruisingen op een aantal punten zouden kunnen helpen bij een betere doorstroming van het verkeer. Hierbij is het van belang dat de naast gelegen gebieden goed ontsloten blijven. Dergelijke ingrepen kunnen ook vanuit stedenbouwkundig perspectief de stad enorm vooruit helpen.

Maar hoe ziet dat er uit, bieden gedachte ingrepen werkelijk soelaas en wat zijn de kosten? Stuk voor stuk boeiende vragen waarvoor gemeente Den Haag ons advies heeft gevraagd.

LocatieVerbinding A4 - Kijkduin: Westlandsebaan
Periode2018 - Heden
KlantGemeente Den Haag

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder