Ons project

Apeldoorn Herinrichting Hoofdstraat

Apeldoorn

Movares heeft voor de herinrichting van de Hoofdstraat in de gemeente Apeldoorn het ontwerp en RAW-bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid. Tevens is er een knelpuntenanalyse K&L en een optimalisatie van het rioleringstelsel uitgevoerd.  Het kruispunt van de Kalverstraat heeft een verkeerskundige aanpassing ondergaan. In de uitvoering is gebruik gemaakt van hoogwaardig bestratingsmateriaal wat zorgt voor een mooie uitstraling van de Hoofdstraat en een positieve ontwikkeling van de stad.

Vraag van de opdrachtgever

Herinrichting van de Hoofdstraat in Apeldoorn.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het bestaande schetsontwerp is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en RAW bestek.

LocatieApeldoorn
Periode2015 - 2016
Klantgemeente Apeldoorn

Contracteren en aanbesteden

Aanbesteden en contracteren zijn cruciale activiteiten voor projecten. Movares helpt u graag het gehele proces, van het bepalen van de gewenste marktbenadering tot contractbeheer.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder