‘Op ieder moment toegang tot adequate informatie,
een betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen
en reductie van faalkosten’

 

Dat kan bereikt worden met een ketenaanpak waarbij, in iedere levensfase van een bouwwerk, informatie wordt gekoppeld aan een Bouwwerk Informatie Model.

BIM – Bouw Informatie Management  faciliteert een werkwijze waarbij een bouwwerk in zijn verschillende levensfasen eerst virtueel tot stand komt, voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het virtuele bouwwerk is een soort digitale maquette, waarin alle vormen van informatie op elkaar kunnen worden afgestemd en waarin eventuele fouten vroegtijdig aan het licht komen. Deze aanpak leidt tot een efficiënt bouwproces en lagere faalkosten.

BIM betekent een totaal andere manier van denken en werken. Er valt veel te winnen, maar toepassing vraagt veel van de betrokken organisaties. Daarom is door Movares het webplatform ObjectLive! ontwikkeld. Een gebruiksvriendelijke omgeving waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers in de diverse schakels van de bouwketen grip hebben op alle relevante object-en procesinformatie, Flexibel, transparant en toegankelijk.

Movares heeft deze werkwijze al vele malen met succes toegepast in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeenten, Provincies, Aannemers en Ziekenhuizen. Door middel van een maatwerk BIM-portaal bieden wij alle opdrachtgevers en partners toegang tot alle actuele bouwwerk- en omgevingsinformatie in onderlinge samenhang.

Hierdoor staat u aan het roer en heeft u op eenvoudige wijze grip op uw projecten. Dit is BIM, zoals het bedoeld is.

Download hier de folder BIM bij Movares.

Bij de complexiteit van hedendaagse projecten is data uitwisseling cruciaal. In het verleden had ieder discipline zijn eigen tekeningen met daarop zijn eigen informatie. Als er iets muteerde moest dat vrij complex worden gecommuniceerd naar een andere discipline die daar een raakvlak mee had.

Om deze reden ontwikkelde Movares één uniforme taal waardoor wijzingen realtime worden doorgevoerd in de betrokken systemen.

Vanuit diezelfde data wordt een 3D model gegenereerd waardoor ontwerpkeuzes beter getoetst kunnen worden. Onze opdrachtgevers worden tijdens het ontwerpproces meegenomen doordat ze de resultaten direct kunnen zien. Een mooi voorbeeld is de verbouwing van Station Utrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: René Dorleijn

Lees ook:
Ingenieursbureaus werken samen in BIM – Civiele Techniek nr. 4 2015
In het Rijkswaterstaat project Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) heeft Movares samen met ‘concurrent’ Grontmij de krachten gebundeld. Een nieuw systeem moet alle betrokken partijen bij dit complexe bouwproject realtime van dezelfde informatie voorzien. Het is een goed voorbeeld van BIM (Bouw Informatie Management). Een veelgehoorde term in de bouwbranche, maar de praktijk blijft vaak achter bij de behoefte.


3D-model Tour de France

In 2015 ontwikkelde een aantal collega’s van de afdeling Virtueel Bouwen van Movares in nauwe samenwerking met de organisatie van de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht een ‘serious game’ waarmee de huidige situatie in beeld werd gebracht en waarin vervolgens specifieke Tour de France-objecten en overige elementen voor het begeleiden van de route kunnen werden geplaatst. Het doel hiervan was te bepalen of er voldoende doorstromingmogelijkheden zijn.’

Het 3D-model dat door Movares is ontwikkeld, wordt inmiddels actief ingezet in workshops over mobiliteit en veiligheid.

Frank Verkoijen, coördinerend projectmanager Movares: ‘Iedereen is erg enthousiast over de werking en de functie van het tool. Ook voor toekomstige (andere) evenementen is het tool, de kennis en ervaring die we nu opdoen zeer bruikbaar.’