Hoe maakt u begrippen als duurzaamheid, cradle to cradle, CO2-neutraal en energiezuinig concreet in uw projecten, beleid of bedrijfsvoering? En wat zijn hiervan de kosten en baten?
Movares zorgt samen met u voor het erkende kwaliteitsstempel BREEAM en maakt duurzaamheid concreet en meetbaar.

BREEAM Gebied

In opdracht van de Dutch Green Building Council heeft Movares samen met FOM consultants gewerkt aan de ontwikkeling van BREEAM Gebied; het keurmerk dat duurzaamheid in de gebouwde omgeving in de brede zin analyseert en waarmee u een kwaliteitsstempel aan uw gebied kunt meegeven op het gebied van duurzaamheid. Movares heeft tevens experts voor de keurmerken BREEAM nieuwbouw en Bestaande Bouw & Gebruik. Daarnaast is Movares mede initiatiefnemer en projectmanager voor de ontwikkeling van het nieuwe label, BREEAM-NL Infra.

BREEAM Infra

Nu ontwikkelt de DGBC met Movares, samen met partners uit de hele GWW sector, een keurmerk voor infrastructurele werken: BREEAM Infra. Doel is een label te ontwikkelen dat op eenduidige wijze de integrale duurzaamheidprestatie van infrastructuur kan vaststellen. Daar blijkt in de sector grote behoefte aan te zijn. Dit keurmerk betreft onder andere duurzaamheid op de bouwplaats, MVO in de keten, sociale veiligheid, CO2-reductie in de bouw, energiezuinige installaties, de bodemgesteldheid, luchtkwaliteit en trillingen, de milieu-impact van materialen (MKI DuboCalc) en het afvalmanagement. In september 2012 wordt de eerste versie van dit keurmerk gepresenteerd. Movares kan u nu reeds helpen met het inzichtelijk maken van het duurzaam rendement, op basis van de ervaringen opgedaan met DuboCalc, en de kennis uit de ontwikkeling van het keurmerk.

BREEAM Gebouw

Onze projectmanagers, adviseurs, architecten en ingenieurs zijn experts in het transformeren van gebouwen die in gebruik zijn, of die gerenoveerd of gerestaureerd moeten worden. Een gebouw duurzaam ontwikkelen of een bestaand gebouw energieneutraal maken, vraagt veelzijdige kennis. Kennis over gebouwinstallaties, huisvestingsconcepten, bouwkundige mogelijkheden, maar ook over financiële haalbaarheid en subsidies. Bij Movares vindt u al deze kennis onder één dak.

BREEAM-experts

Movares heeft een aantal erkende BREEAM-experts in huis en heeft inmiddels ervaring opgedaan met de toepassing van deze methodiek voor o.a. duurzame gebiedsontwikkeling en gebouwen. Movares geeft workshops, officiële trainingen, algemeen duurzaamheidadvies en maakt Quickscans. Daarnaast helpt Movares in het certificeringproces van BREEAM-NL. Het keurmerk gaat uit van een absolute waardering in sterren en maakt daarmee duurzaamheid verhandelbaar en waarneembaar. Neem contact op met onze BREEAM-expert Nicole van der Waart.

Movares, koploper in duurzaamheid

Movares is ISO14001-gecertificeerd en door de Provincie Utrecht bestempeld als Koploper op het gebied van duurzaamheid. Movares won diverse innovatieprijzen op het gebied van duurzaamheid, staat op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Neem contact op met ons. We passen onze ervaring graag toe bij uw organisatie.

Licensed assessor company