Stedenbouw en landschap

Onze leefomgeving is nooit af. Nieuwe ontwikkelingen vragen continu om aanpassing van onze landschappen. De ruimte om ons heen. Wie heeft er geen mening over? Ruimtelijke publiekskwaliteit is een van onze belangrijkste drijfveren. Functionaliteit is belangrijk, maar mens en dier moeten zich er ook prettig voelen, er optimaal gedijen. Het gaat immers om onze dagelijkse leefomgeving. Waar we wonen, werken, leven. Draagvlak voor veranderingen is daarbij de sleutel tot succes. Dat bereiken we door samen met u en de omgeving het beste uit de plek te halen, voor nu en in de toekomst.

Stedenbouw & Landschap

Gezamenlijk werken onze stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en ecologen aan diverse opgaven op het gebied van ruimte en mobiliteit. Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten. Onze expertise heeft onder meer betrekking op het optimaliseren van de integratie van infrastructuur en gebiedsontwikkeling in de landelijke en stedelijke omgeving. Het ontrafelen van de programmatische en technische complexiteit tot verassende, heldere en praktische adviezen biedt draagvlak voor besluitvorming en procesmanagement.

Wij zetten onze specialistische en unieke kennis in op alle schaalniveaus. Ruimtelijke uitdagingen met de dynamiek van mobiliteitsopgaven zijn ons op het lijf geschreven. Als ontwerpers gefascineerd door de altijd aanwezige spanning tussen de wens om een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit tot stand te brengen en de eisen die functies met zich meebrengen. Geïnspireerd door de identiteit van de plek, de historie, de waarden en de mensen die er leven. We verweven de bestaande kwaliteiten en karakteristieken met eigentijdse inrichting tot een unieke plek die klaar is voor de toekomst. Vormgeving en techniek brengen we samen in realistische, toekomstgerichte en verfrissende ontwerpen en stellen daarbij duurzaamheid van het ontwikkelde gebied, (sociale) veiligheid en leefbaarheid centraal.

Ruimte

Als ruimtelijke disciplines binnen Movares leveren we bijdragen aan veel soorten projecten. In de vroege planfasen zijn dat visies, strategieën en concepten voor inpassing & mobiliteit maar ook effectonderzoeken en haalbaarheidsstudies voor nieuwe (gebieds-)ontwikkelingen en locatiestudies. In de ontwerpfase gaat het om vormgeving en inpassing van infrastructuur (ook wind en energie), servicegebouwen, knooppunten, stallen & parkeren en openbare ruimte. Gezonde stad, Klimaatadaptief ontwerp, Visual Impact en VR-participatie zijn actuele aandachtgebieden vanuit innovatie en ontwikkeling Vanuit onze brede ervaring en expertise vervullen we vaak een belangrijke rol in participatieprocessen.