Duurzaamheid

Als adviseurs en ingenieurs geven wij vorm aan de wereld van morgen. Dat betekent voor ons dat wij onze ontwerpen en adviezen afstemmen op maatschappelijke ontwikkelingen. Movares vervult hierin een voortrekkersrol. Vanuit deze rol en onze maatschappelijke betrokkenheid omarmen wij thema’s die bijdragen aan een betere en mooiere wereld van morgen. Voorbeelden van deze thema’s zijn circulair ontwerpen, energiereductie en biobased ontwerpen.

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago. We willen onze opdrachtgevers maximaal ondersteunen bij het bereiken van hun duurzame doelstellingen. Movares helpt daarbij beleid en projectambities te formuleren en weet deze te vertalen naar concrete en haalbare oplossingen. Zo heeft onze duurzame werkwijze in projecten o.a. geleid tot verbetering van de veiligheid, besparing en opwekking van energie, (her)gebruik van afvalstoffen als grondstoffen, minder hinder voor de omgeving en draagvlak voor duurzame oplossingen.

Door onze uitgebreide kennis van duurzame toepassingen en technieken in verschillende vakgebieden zijn wij als geen ander in staat onze opdrachtgevers te adviseren en oplossingen te ontwerpen die hun duurzame doelstellingen realiseren. Naast onze technisch en beleidsmatige kennis, bieden we een breed scala aan diensten en producten die het duurzame gedachtegoed van ons en onze opdrachtgevers ondersteunen.

Movares maakt duurzaamheid concreet

Als ondertekenaar van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en houder van trede 5 op de CO2 prestatieladder streeft Movares ernaar consequent te werken aan het verkleinen van onze CO2voetstap en duurzaamheid integraal en consequent een plek te geven in al haar GWW-projecten. GWW staat voor grond- weg- en waterbouw. Samen met onze klanten werken we aan het concreet maken van duurzame ambities in uiteenlopende projecten. We gebruiken hiervoor bestaande tools en ontwikkelen maatwerk processen en werkwijzen om te komen tot haalbare en bovenal aantoonbaar duurzame resultaten.

Duurzame dienstverlening

Movares biedt o.a. duurzame dienstverlening om duurzaamheid in projecten concreet te maken:

  • We verzorgen het volledige proces in de Aanpak Duurzaam GWW. Ook verzorgen we opleidingen waarbij we u en uw organisatie leren deze werkwijze zelf te implementeren.
  • We passen DuboCalc toe op uiteenlopende manieren: van een eerste quickscan tot een gedetailleerde berekening van varianten tot een basis voor de aanbesteding. DuboCalc drukt de duurzame impact van een ontwerp of project uit in CO2.
  • We adviseren over duurzame contract- en aanbestedingsvormen, EMVI criteria en duurzame eisen om uw duurzame ambities ook in de uitvoeringsfase juridisch goed vast te leggen.
  • Als medeontwikkelaar van het BREEAM keurmerk kan Movares zowel in de rol van expert als assessor zorgen dat uw project dit kwaliteitsstempel behaalt.
  • Met onze tool De Gezonde Stad ontwikkelt Movares een aanpak die erop gericht is (delen van) steden gezonder te maken.
  • We werken mee aan (lokale) initiatieven om de energietransitie naar energieneutraliteit in de praktijk te brengen.