Ons project

Onderdoorgang N345 Zutphen De Hoven

Tussen Brummen en Zutphen kruist de uitbreiding van de rondweg N345 het spoor. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. In de huidige situatie doorsnijdt de N345 de dorpskern van de Zutphense wijk De Hoven. De provincie Gelderland heeft ervoor gekozen een westelijke rondweg om De Hoven te realiseren om daarmee de leefbaarheid in de wijk en de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Movares heeft de engineering vanaf definitief ontwerp tot en met uitvoeringsontwerp uitgevoerd met behulp van BIM (Bouw Informatie Management).

Vraag van de opdrachtgever

De provincie Gelderland heeft ProRail gevraagd een onderdoorgang te realiseren die een onderlangse kruising mogelijk maakt van het weg- en spoorwegverkeer in de verlegde N345 tussen de gemeente Empe en De Hoven.

Samenwerking

Deze onderdoorgang is een van de eerste projecten die gerealiseerd zijn door de Tunnelalliantie. Sinds 2015 werkt ProRail met de TunnelAlliantie. Tot die tijd werd de realisatie van een onderdoorgang onder het spoor als een uniek project georganiseerd. Met een alliantie van aannemers die werken op basis van ProRail-eisen en specificaties is de bouw van spoortunnels gestandaardiseerd.

Innovatief

Vanwege de complexe vorm van de onderdoorgang is gebruik gemaakt van BIM. Het spoorkruisende deel is vergelijkbaar met een dubbel gekromde buis die bij de uiteinden schuin is doorgesneden. Deze complexiteit maakte de toepassing van een 3D ontwerppakket noodzakelijk. Met dit pakket, en het daarmee geprinte schaalmodel in 3D, kon de complexe vorm van de onderdoorgang goed in beeld worden gebracht zodat de bouwfouten geminimaliseerd konden worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

In opdracht van de aannemerscombinatie Onderspoor is Movares gevraagd de engineering vanaf definitief ontwerp tot en met uitvoeringsontwerp uit te voeren van deze ondergang.

Bijzonderheden

Er is veel aandacht besteed aan de inpassing van de ondergang in dit landelijke gebied. Het ontwerp is ‘organisch’ en de zichtbaarheid en het ruimtebeslag van de rondweg zijn ‘bescheiden’. De doorsnijding van de rondweg is vormgegeven als perforatie door de spoordijk. Het groen van de spoordijk loopt ter plaatse van de kruising, langs het spoor door ‘over’ de rondweg. De rondweg wordt zo onderdeel van het landschap, los van de spoordijk. Het gras van de omliggende weilanden loopt als groene wanden de onderdoorgang in.

LocatieZutphen
Periode2017 - 2018
ArchitectEdwin Megens
KlantProRail

Building Information Modelling

Op ieder moment toegang tot adequate informatie,een betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten.

Lees verder

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder