Ons project

Nieuwe virtuele hub: Nucleus

Nucleus, onze nieuwe webapplicatie, brengt alle relevante projectinformatie vanuit verschillende bronnen terug tot de kern: SE-, SCB- en Risico-informatie uit Relatics en geografische informatCie uit GIS. Het is een virtuele hub waarin projecten zelf informatie in samenhang kunnen brengen en die samenhang ook kunnen visualiseren.

Integraal

Een integrale aanpak van projecten is vaak lastig door de veelheid en diversiteit aan informatiebronnen en -systemen. Afstemming over en consistentie van onder meer ontwerpinformatie, omgevingsinformatie, eisen en risico’s komen daarom maar moeizaam van de grond. Dat is de reden waarom we Nucleus hebben ontwikkeld. Door een simpele klik op bijvoorbeeld een stakeholder, eis, knelpunt, kans en/of besluit wordt de informatie geordend vanuit het desbetreffende gezichtspunt. Nucleus ontsluit op deze manier alle informatie integraal.

Meer dan duizend woorden

Veel organisaties maken gebruik van Relatics om een deel van hun datanetwerk te ordenen. Met Nucleus kan alle informatie uit alle Relatics-bronnen geografisch in kaart worden gebracht en ontsloten door middel van GIS… omdat een dynamisch plaatje meer zegt dan duizend woorden. In een latere fase van Nucleus zullen ook andere informatiebronnen volgen.

Nucleaire kracht

Waarom deze naam? Nucleus is de nucleaire kracht die vrijkomt als informatie fuseert en samensmelt tot één integraal geheel, dat meer is dan de som der delen.

Nucleus is

  • De virtuele hub waar databronnen op een simpele manier kunnen worden ingeplugd en in samenhang gebracht.
  • De werkwijze met focus op het verbinden van dynamische data in de kern in plaats van met flitsende, maar oppervlakkige dashboards.
  • Het webplatform dat waarde haalt uit de informatie die je al hebt, zonder dat je daarvoor een programmeur nodig hebt.
  • Het inzicht dat ‘als vanzelf’ groeit als data in context en in kaart wordt gebracht.

Building Information Modelling

Op ieder moment toegang tot adequate informatie,een betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten.

Lees verder