De stad is een kruispunt van sociale ontmoeting, reuring en commerciële potentie en dat vraagt om open ruimte, open harten, frisse lucht en vrije beweging. En de fiets is hét vehikel van de vrijheid! Een vrijheid die deelbaar is, ons mobiliteit verschaft en ons allemaal gelijk maakt in het profiteren en genieten van het stedelijk leven. Alle gemeenten en grote (inter)nationale wereldsteden bezinnen zich dan ook op een herinrichting die gericht is op dit steeds populairder vervoermiddel.

Movares ziet de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen het duurzaamheidsdenken en een fysiek en economisch gezonde stad. Vandaar dat Movares een bijdrage wil leveren aan het verder ontwikkelen van oplossingen die een sterke bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en leefbare omgevingen.

Met kennis van zaken, bevlogenheid en een enorme ervaring plus gezond realisme delen we onze kennis en geven we advies. Op deze wijze leveren wij onze bijdrage aan onze mooie fietstraditie.

De focus ligt hierbij primair op de volgende thema’s: fietsinfrastructuur, fietsparkeren, deelfietsen en fietsbeleid.

Fietsinfrastructuur

Wij zoeken de oplossing in het robuust ontwerpen van fietsstructuren. Waar de toenemende drukte op de binnenstedelijke fietspaden problematisch is stellen wij voor: het inpassen van bredere fietspaden; het ontvlechten van fietsstromen; en keuze voor de fiets in plaats van andere modaliteiten.

Fietsparkeren

Naast het ruimte intensief stallen van de verschillende soorten fietsen, is het efficiënt gebruiken van de gerealiseerde capaciteit een absolute voorwaarde. Wij gaan bij een parkeervraagstuk niet uit van een algemene aanpak, maar van de lokale context. Lees meer over fietsparkeren

Deelfietsen

Op het eerste oog lijkt een deelfietsensysteem in Nederland onnodig en onhaalbaar, iedereen heeft immers al minstens één fiets in de schuur staan. De potentie wat ons betreft zit hem in het vervangen van de “tweede fiets” (de fiets die men bij het bestemmingsstation heeft staan) door een deelfiets, hierdoor is minder stallingsruimte op drukke locaties noodzakelijk. Je gaat daarmee van fietsbezit naar fietsgebruik.

Fietsadvies en beleid

Movares adviseert bij de ontwikkeling van fietsbeleid en het implementeren van nieuwe concepten, zoals Park+(E-)bike. Van beleid tot ontwerp: onze verkeerskundigenstedenbouwkundigenarchitecten en omgevingsmanagers helpen u om tot een doordacht fietsbeleid en soepele besluitvorming te komen en vanzelfsprekend om een aantrekkelijke fietsinfrastructuur te realiseren.

Projectvoorbeelden

Publicaties

Heeft u vragen over het thema? Stuur een mail naar fietsen@movares.nl of bel Marco van der Linden (06 1394 2998) of Simone Jorink (06 5120 5036).