Als Adviseur Mobiliteit is Wouter verantwoordelijk voor het verkrijgen, aansturen en uitvoeren van projecten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Hij adviseert en rapporteert rechtstreeks aan onze opdrachtgevers, voornamelijk gemeenten en provincies. Hij heeft zich de afgelopen jaren o.a. bezig gehouden met de Verkenning en uitwerking van Regionale Fietsroutes Overijssel, gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit Rijnenburgpolder, de systeemkeuze van de IJ-tram (lijn 26) voor de Vervoerregio Amsterdam en de tracéverkenning HOV bus Haven-Stad in Amsterdam. Het werkveld van Wouter strekt zich uit van openbaar vervoer, fiets, duurzame gebiedsontwikkeling en mobiliteit en parkeren. Kortom, alles wat met mobiliteit te maken heeft. Het gaat hier dan met name om beleidsvorming, verkenningen en andere projecten in de vroege planfase.

Wouter kan goed met mensen om kan gaan, is sociaal, communicatief sterk en een echte teamspeler. Zijn energie haalt hij uit de samenwerking met opdrachtgevers, collega’s en het verbinden van mensen, middelen en techniek. Vooruit kijken, samen een visie vaststellen en stappen in kaart brengen om het beoogde doel te bereiken, zijn de elementen in zijn werk die hem het meeste aanspreken.

Projecten

Diensten