Hoe voorkom ik dat mijn bouwproject onnodig uitloopt? Sluiten mijn bouwplannen wel aan op de wensen van burgers en bestuurders? Hoe krijg ik draagvlak voor mijn project bij de betrokkenen? Welke vergunningen heb ik wanneer nodig en hoe ga ik om met archeologie of natuurcompensatie? Geen bouwproject staat op zichzelf. Ieder project heeft invloed op zijn omgeving. En minstens zo belangrijk: de omgeving beïnvloedt het bouwproject. Het onderschatten van deze invloed kan leiden tot (financiële) risico’s. Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.

Werken aan een planstudie is het mooiste dat er is: verbinden van mensen en opgaven in een altijd dynamische omgeving
Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+316 - 23 03 57 24

Voorzien en inspelen

In alle fasen heeft de omgeving invloed op het verloop van een bouwproject. Draagvlak is bepalend tijdens de initiatieffase. In de voorbereidingsfase zijn het de vele juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. Maar ook de uitvoering, overdracht en exploitatie kennen momenten waarop de omgeving het verloop van het project kan bepalen. Door die momenten tijdig te onderkennen, kunnen de risico’s van de omgevingsinvloed op het project worden geminimaliseerd. En dit betekent winst in tijd, budget of kwaliteit.

Systems Engineering

Hoe groter of meer omstreden het bouwproject, hoe complexer het omgevingsmanagement. Movares is vanuit haar ervaring met grote infraprojecten gewend de zaken systematisch aan te pakken. We werken daarbij volgens de principes van Systems Engineering. Voor omgevingsmanagement betekent dit onder andere dat we de eisen en wensen vanuit de omgeving aan de hand van Systems Engineering in een eisenboom opnemen. Niet alle eisen kunnen echter worden gehonoreerd. De argumenten waarop de keuzes worden gebaseerd, leggen wij op een gestructureerde manier, -verifieerbaar en traceerbaar- vast, dus niet alleen in verslagen en notulen. Zo is ook na jaren nog duidelijk op welke basis de keuze is gemaakt.

Conditionering

Onze omgevingsmanagers zijn inzetbaar in elke fase van het bouwproject, van initiatief tot beheer en onderhoud. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met bijvoorbeeld het coördineren van conditioneringactiviteiten, zoals het tijdig aanvragen van vergunningen, archeologische vraagstukken of natuurcompensatie. Minimale hinder Ook omgevingsanalyses en BLVC plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) dragen bij aan een voorspoedig verloop van het project. Een belangrijk deel van omgevingsmanagement is immers het voorkomen -en zo nodig oplossen- van omgeving gerelateerde knelpunten zoals bouwhinder en bereikbaarheid. Onze omgevingsmanagers weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Daadkracht en draagkracht

Mensenkennis en mensen kennen. Openstaan voor invloed van anderen en deze positief weten om te zetten. Met daadkracht zorgen voor draagvlak, zodat betrokkenen met de stroom meegaan en niet er tegenin. Graag bespreken wij –vrijblijvend- hoe wij onze daadkracht in kunnen zetten voor uw project.