Omgevingsmanagement en participatie

Op welke wijze betrek ik de omgeving bij mijn opgave voor gebiedsontwikkeling? Sluit ik wel voldoende aan op de wensen van burgers, beheerders, ondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden? Hoe creëer ik vroegtijdig draagvlak? En hoe voorkom ik dat mijn bouwproject onnodig vertraagt en hoe weet ik welke vergunningen ik wanneer nodig heb? Movares helpt u op een pragmatische manier de juiste oplossingen te vinden.

Werken aan een planstudie is het mooiste dat er is: verbinden van mensen en opgaven in een altijd dynamische omgeving
Projectmanager planstudies en omgevingsmanagementfons.van.reisen@movares.nl+31 (0)6 - 23 03 57 24

Risico’s beheersbaar maken

Geen project staat op zichzelf: elk project heeft invloed op zijn omgeving en omgekeerd. Het onderschatten van deze omgevingsinvloeden leidt tot risico’s en laat kansen voor project en omgeving onbenut. Solide omgevingsmanagement maakt risico’s beheersbaar en identificeert deze kansen. Het draagt bij aan een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit goede samenwerking met stakeholders, een positief imago en een beter projectresultaat. De omgevingsmanagers van Movares helpen u hierbij.

Onze omgevingsmanagers hebben jarenlange ervaring met processen en krachtenvelden die spelen bij complexe bouwprojecten.

Op een prettige wijze onderhouden zij contact met de omgeving en hebben een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke situaties. Communicatieboodschappen kunnen  beeldend worden gemaakt door tal van beschikbare visualisatie- en animatietools.
Tegelijkertijd beschikken ze via korte lijnen over een grote verscheidenheid aan technische expertise van hun vele collega’s bij Movares.

Als Movares hebben we onze sporen verdiend bij zowel planstudies als bij uitvoeringsprojecten. Dit doen we voor grote projecten met landelijke impact, maar ook voor lokale projecten. Onze omgevingsmanagers zetten zich in voor overheden als Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten en voor ProRail, TenneT, aannemersbedrijven en ontwikkelaars. Daarbij hanteren we door onze klant gewenste werkmethoden als SOM, IPM, Systems Engineering en Prince 2.

Producten en diensten

 • Stakeholder- en krachtenveldanalayse
 • BLVC-plannen (Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie)
 • KES (klanteisspecificaties)-proces
 • Begeleiding bestuurlijke besluitvorming/bestuursovereenkomsten
 • Begeleiding planologische procedures (bestemmingsplanwijziging, tracébesluit, MER, zienswijzen, inspraak)
 • Advies en begeleiding m.b.t. de Omgevingswet
 • Vergunningenmanagement (inventarisaties, planningen, monitoring en aanvragen)
 • communicatiekalender, webwinkel, digitale enquêtes, webbased logboek
 • 3d-modellen, virtual reality, simulaties, animaties, serious gaming, visualisaties
 • Workshops, excursies, informatieavonden, klankbordgroepen, keukentafelgesprekken
 • posters, factsheets, infographics
 • Detachering van adviseurs en IPM-team leden

Ontwikkeling van omgevingsmanagement

 • Movares is hoofdredacteur van het Werkboek Omgevingsmanagement dat iedere omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat gebruikt.
 • Movares speelt van begin af aan een actieve rol bij de Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) door het geven van workshops over uiteenlopende aspecten van omgevingsmanagement en participatie.
 • Movares is actief betrokken bij de oprichting van het Platform Omgevingsmanagement (POM) en hierbij aangesloten.