Ons project

Onderzoek naar effectiviteit van inkoopinstrumenten voor emissieloze bouwlogistiek en (bouw)materieel

Hoe kun je als inkoper bijdragen aan de inzet van emissieloze bouwlogistiek en (bouw)materieel? Op dit moment zijn daar veel verschillende inkoopinstrumenten voor in omloop. De vraag is: welke zijn effectief en wat is het effect? Topsector Logistiek vroeg ons dit te onderzoeken.

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

Topsector Logistiek voert binnen het Innovatieprogramma Schoon en Emissieloos Bouwen het onderdeel Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen uit. Vanuit dit programma zijn wij gevraagd te onderzoeken wat het effect is van de inkoopinstrumenten op het bereiken van emissieloze bouwlogistiek en (bouw)materieel, en welke onderliggende maatregelen daaraan ten grondslag liggen. We kijken in het onderzoek naar wat de verschillende maatregelen opleveren qua CO2-reductie in relatie tot de korting die gegeven wordt op de inkoopprijs.

Effectief inkopen

Doel van het onderzoek is generieke aanbevelingen te doen om zo te komen tot effectieve inkoopinstrumenten danwel maatregelen gericht op emissieloze bouwlogistiek en (bouw)materieel. De belangrijkste reden hiervoor is dat inkopende overheden effectief in kunnen kopen én kunnen versnellen in het oplossen van de opgaven waar we voor staan.

Monitoring

Daarnaast analyseren we in hoeverre in het inkoopinstrument al rekening wordt gehouden met monitoring in de realisatiefase (aantoonbaar en beheersbaar), hoe de monitoring van emissieloze bouwlogistiek en (bouw)materieel in de realisatiefase wordt ervaren en waar verbeterpunten liggen.

Periode2023 - 2023

Transport & Logistiek

Logistiek is het kloppend hart van de samenleving en zeker voor de stad. Willen we Nederland bereikbaar én leefbaar houden, dan zijn er creatieve en...
Lees verder

Transitie naar zero-emissie

Het vervoer van de toekomst is emissieloos en van hoge kwaliteit. Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen...
Lees verder