Hoe zorgen we ervoor dat al het bouwmaterieel in 2030 volledig emissieloos is? Elektrificatie van mobiele werktuigen is een van de mogelijkheden. Dit heeft een grote impact op het elektriciteitsnet. Topsector Logistiek voert binnen het Innovatieprogramma Schoon en Emissieloos Bouwen het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen uit. Movares is gevraagd te onderzoeken hoe groot de extra elektriciteitsvraag van mobiele werktuigen op de bouwplaats zal zijn in 2030, welke ontwikkelingen hier invloed op hebben en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Grote gevolgen voor het elektriciteitsnet

Voor het vaststellen van het toekomstige elektriciteitsverbruik van mobiele werktuigen hebben we drie scenario’s doorgerekend. Willen we 100% van de mobiele werktuigen elektrisch inzetten op de bouwplaats in 2030 (scenario 1), dan betekent dat een stijging van 0,1% tot 3-4% van de (huidige) landelijke elektriciteitsvraag. Dit heeft grote gevolgen voor het elektriciteitsnet, waarop de beschikbare netcapaciteit al steeds schaarser wordt. Netbeheerders zullen veel aanvragen krijgen voor grotere middenspanningsaansluitingen in plaats van de gangbare bouwaansluitingen, omdat de machines op de bouwplaats van stroom moeten worden voorzien in plaats van fossiele brandstoffen.

Andere oplossingen zijn beschikbaar

Ook kunnen wachttijden voor het aanvragen van een aansluiting nog verder gaan oplopen, waardoor ook het risico op vertraging van bouwprojecten steeds groter wordt. Er zal in toenemende mate moeten worden gewerkt met andere oplossingen, zoals mobiele batterijcontainers, zonnepanelen, windenergie, Vehicle to Load (V2L) en waterstof om het net te ontlasten en om projecten op tijd van de benodigde elektriciteitsvraag te voorzien.

Proactief handelen

Door de handen ineen te slaan en proactief te handelen kan het proces slimmer worden ingericht. Waar nu de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het realiseren van de aansluiting, wat doorgaans gebeurt op het moment van het verkrijgen van de vergunning, is het advies te onderzoeken in hoeverre het centraliseren en eerder aanvragen van energieaansluitpunten door de opdrachtgever gedaan kan worden. Indien er geen verandering plaatsvindt in dit proces, bestaat het risico dat door structurele netcongestie veel bouwprojecten vertraging oplopen of de duurzaamheidsambities in de bouw niet worden gehaald.

De Roadmap

De Roadmap geeft handvatten om oplossingsrichtingen te verkennen en biedt mogelijkheden om de juiste investeringsbeslissingen te nemen die de energietransitie op de bouwplaats kunnen versnellen. De roadmap is hier te downloaden: Toekomstige elektriciteitsvraag mobiele werktuigen 2030 – Topsector Logistiek