Als adviseur mobiliteit raakt Patrick gefascineerd door hoe de bebouwde omgeving ons gedrag beïnvloed. De keuzes die we maken over de inrichting van onze publieke ruimte bepalen uiteindelijk het gebruik. Daarom is het volgens Patrick ontzettend belangrijk om tijdens het gehele proces het uiteindelijke doel voor ogen te hebben en te toetsen of de maatregelen helpen dit doel te bereiken.
Binnen de projecten waar hij aan werkt bewaakt Patrick de integriteit en gelijkheid. Door het overzicht te bewaren, verbanden te leggen en vragen te blijven stellen komt hij samen met de klant tot het gewenste resultaat!

Projecten

Diensten