Ons project

Handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling en Logistiek

Logistiek is overal om ons heen. Van pakketbezorgers, bevoorrading van winkels en horeca tot bouwlogistiek. De inpassing van logistiek vindt bij gebiedsontwikkelingen vaak pas achteraf of impliciet plaats, met nadelige gevolgen. In opdracht van Topsector Logistiek en CROW hebben we samen met BRO de ‘handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling en Logistiek’ opgesteld met daarin concrete actiepunten voor gemeenten en initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingen om logistiek (beter) te borgen in het gebiedsontwikkelingsproces.

Gebiedsontwikkeling

Logistiek is zichtbaar aanwezig en levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van onze economie en samenleving. En toch zien we dat logistiek lang niet altijd een plek heeft bij gebiedsontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van woningen, kantoren en voorzieningen. Logistiek is een multidisciplinair vraagstuk en de ontwikkelingen gaan enorm snel. Het probleem is bovendien dat logistiek geen gezamenlijk belang is en daardoor minder hoog op de agenda staat. Door dit alles krijgen gemeenten er moeilijk grip op, terwijl logistiek te maken heeft met de haarvaten van een stad en een directe impact heeft op de leefomgeving.

Omgevingswet

Doel van de handreiking is met concrete actiepunten de werelden van logistiek en gebiedsontwikkeling beter te verbinden. De handreiking beschrijft wie welke acties kan ondernemen en op welk moment in het proces. De actiepunten zijn verrijkt met lesson learned en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is de handreiking toekomstbestendig; er is een koppeling gemaakt met de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat.

Efficiënter ruimtegebruik en minder vervoersbewegingen

Het beter inbedden van logistiek bij gebiedsontwikkelingsprocessen leidt tot efficiënter ruimtegebruik en minder vervoersbewegingen. Bij efficiënter ruimtegebruik blijft er meer ruimte over voor zaken als groenvoorzieningen. Minder vervoersbewegingen betekent minder uitstoot van o.a. CO2, stikstof en fijnstof.

De handreiking is hier te vinden.

Periode2022 - 2023
KlantCROW, Topsector Logistiek

Transport & Logistiek

Logistiek is het kloppend hart van de samenleving en zeker voor de stad. Willen we Nederland bereikbaar én leefbaar houden, dan zijn er creatieve en...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties