Als adviseur logistiek en mobiliteit zet Thymo zich met enthousiasme in om (stads)logistiek en personenvervoer te verbeteren en verduurzamen. Hij focust zich hierbij op verkenningen in de vroege planfase en beleidsvorming. Hij heeft zich de afgelopen jaren onder andere beziggehouden met het ontwikkelen van diverse handreikingen op het gebied van verduurzaming van de logistiek, bereikbaarheidsonderzoeken en tracéstudies voor openbaar vervoer en fiets. Vanuit zijn bedrijfskundige en technische achtergrond kijkt hij met een helicopterview naar vraagstukken, stelt prikkelende vragen en weet zo gedegen en doelgericht te adviseren. Thymo is nieuwsgierig, betrokken en denkt graag een paar stappen vooruit om samen met de klant en omgeving tot een kwalitatief eindresultaat te komen.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten