Diederik is een gedreven projectmanager. Hij heeft expertise op het gebied van zowel complexe strategische vraagstukken in de publieke sector alsook ruimtelijke projecten in de plan- en voorbereiding realisatiefase. Zijn kracht ligt in het vertalen van uiteenlopende opgaven en vraagstukken naar soepel te doorlopen processen. Mede door zijn eerdere ervaring als omgevingsmanager is Diederik bedreven in het creëren van betrokkenheid bij stakeholders om zo complexe ruimtelijke uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van conditionering, milieueffectrapportages (MER), omgevingsmanagement en binnen projecten met een politiek-bestuurlijke context.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten