Ons project

PHS Den Bosch-Vught

Een belangrijk onderdeel het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is de uitbreiding van drie naar vier sporen tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught Aansluiting en de bouw van een ongelijkvloerse kruising bij Vught Aansluiting, zodat treinen onafhankelijk van elkaar kunnen kruisen. ProRail heeft ons gecontracteerd voor het opstellen van de vraagspecificaties, het uitvoeren van diverse onderzoeken, het maken van ontwerpen voor de bouwcontracten en ondersteuning in de realisatiefase.

Het gaat bij PHS om extra ruimte op de vier drukste personentrajecten en om het versterken van het goederenvervoer in een landelijk samenhangend spoornetwerk. Met de Voorkeursbeslissing PHS is besloten tot een verhoging van de frequentie van reizigerstreinen op de corridor Amsterdam – Eindhoven. Er gaan zes intercity’s en twee tot zes sprinters rijden in combinatie met vier beschikbare goederenpaden per uur per richting. Er zullen zoveel mogelijk goederentreinen over de Betuweroute rijden om op de Brabantroute ruimte te creëren voor meer reizigerstreinen.

Viersporigheid ’s-Hertogenbosch-Vught

Tussen ’s-Hertogenbosch en Vught Aansluiting worden een vierde spoor en een vrije kruising gerealiseerd. Het vierde spoor ligt aan de westzijde van de bestaande sporenbundel. Om het vierde spoor aan te kunnen leggen, moeten de spoorviaducten over de Vlijmenseweg en het Drongelens kanaal worden uitgebreid. Door spooraanpassingen gaat het spoor vanuit de richting Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch met een dek over de verdiepte ligging voor de spoorlijn van en naar Eindhoven, waardoor een vrije kruising ontstaat.

Verdiepte ligging

Er is voor een verdiepte ligging van het spoor in Vught gekozen om de effecten op de omgeving te verminderen. De bovenkant van de constructie komt gelijk te liggen met het spoor. De verdiepte sporen komen ongeveer op dezelfde plaats te liggen als de huidige sporen. Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, worden aan de westzijde van de huidige sporen twee tijdelijke sporen aangelegd. Aan de oostzijde wordt met een strook van 4 tot 12 meter ruimte geboden aan de aannemer om de verdiepte ligging te kunnen realiseren. De kruisende wegen worden door middel van dekken over de verdiepte ligging geleid.

In de verdiepte ligging wordt ook een nieuwe halte Vught gerealiseerd. Als gevolg hiervan zal het hele stationsgebied opnieuw ingericht worden. Daarbij wordt de huidige perrontunnel vervangen door een dek over de verdiepte ligging.

Extra maatregelen

Op het hele traject worden milieumaatregelen genomen, zoals geluids- en trillingsmaatregelen en maatregelen in het kader van externe veiligheid en natuur om de effecten binnen de wettelijke kaders te brengen. Op het station van ’s-Hertogenbosch zijn maatregelen voorzien om de extra reizigers te kunnen faciliteren.

Bijzonderheden

Bijzonder in dit 10-jarige contract is dat samenwerking als een van de belangrijkste gunningscriteria is gehanteerd.

Locatie's-Hertogenbosch
Periode2020 - 2029
KlantProRail

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Spoor

Lees verder