Fons van Reisen is een ervaren projectleider in planstudies in de vroege planfase van infrastructuurprojecten. Hierbij gaat het over projectverkenningen, probleemanalyse, nut- en noodzaakstudies, variantenstudies, Masterplannen, inpassings- en bestemmingsplannen, MER-studies, tracéstudies, advisering over besluitvormingsproces en omgevingsparticipatie. In deze vraagstukken staat niet de techniek centraal, maar het proces om samen met bestuurders en omgeving te komen tot besluiten over de oplossing van een bereikbaarheidsopgave of een gebiedsopgave. Fons vervult daarom naast de rol van projectmanager ook regelmatig de rol  van omgevingsmanager. Bij een planstudie zijn veel verschillende disciplines betrokken. Fons beschikt over de brede expertise om leiding te geven aan teams met uiteenlopende achtergronden, technisch en niet-technisch. Zijn  succesfactoren zijn: een goede teamsamenwerking, een goede en open relatie met de klant en een zorgvuldig en uitgekiend proces met stakeholders in de omgeving.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties