Advisering over stikstofproblematiek

Het is een onzekere tijd voor veel initiatieven in de fysieke leefomgeving. De besluiten in de stikstofcrisis zorgen voor een impasse voor veel projecten, groot en klein. Bij Movares zijn we zeer nauw betrokken bij dit dossier. We denken mee over oplossingen op nationaal niveau en adviseren van daaruit in de projecten. Zo zijn wij betrokken bij de advisering van Rijkswaterstaat over de stikstofopgave bij het project A4 en adviseren de gemeente Utrecht over de consequenties voor de projecten binnen de gemeente en te nemen maatregelen.

Met de Taskforce Stikstofaanpak hebben we binnen Movares alle expertise op dit vlak gebundeld, zodat we het grote aantal vragen hierover zo adequaat mogelijk kunnen oppakken. Het team kan adviseren over alle vragen die u heeft, of het nu een groot project is of een klein initiatief. Denk aan de volgende vragen:

  • Heeft mijn project te maken met het stikstofprobleem?
  • Wat is de stikstofdepositie voor mijn project?
  • Kunnen de maatregelen van de commissie Remkes al worden gebruikt voor een nieuwe beoordeling van de opgave?
  • Is het op dit moment kansrijk om het project verder door te zetten?
  • Kunnen we al anticiperen op nieuwe lagere snelheden in het project en de omgeving van het project?
  • Wat zijn de stappen in een ADC-toets en wat zijn de doorlooptijden en risico’s van deze stappen?
  • Welke rol speelt de provincie als Bevoegd Gezag van de ontheffingen van de Wet Natuurbescherming?

In het team hebben we aanspreekpunten in iedere regio. U kunt contact opnemen met de teamleider of met één van de regionale aanspreekpunten en specialisten op alle relevante terreinen:

Fons van Reisen (teamleider)
Fons van Reisen (noord-west)
Wilko van Ommeren (oost)
Tanja van der Sman (zuid-west)
Arnold van Driel (Utrecht)

We kunnen u helpen met zowel de inhoudelijke vragen als juridisch-procedurele vragen.