André Seegers heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van spoorse systemen (infrastructuur en materieel). Hij vervult de rol van adviseur of veiligheidsmanager gedurende de verschillende fases in de ontwikkeling van nieuwe spoorse systemen, van aanbesteding tot vrijgave (specificatie, testen, validatie, vergunningaanvraag, indienststelling, monitoring). Hij heeft het veiligheidsmanagement ingevuld voor PLC interlocking (ProRail), spoorbeveiliging Verlengde Oosterheemlijn (RandstadRail), en bij Aansluiting Kleiweg en ATB 6e frequentie in RET-metro’s tevens de vergunningaanvraag. Hij heeft werkervaring bij diverse opdrachtgevers: infrastructuurbeheerders, OV-bedrijven en spoorwegindustrie in Nederland, Duitsland, België, Italië en Portugal. Hij hanteert een planmatige benadering, is analytisch sterk, kan goed met belangen omgaan en werkt zorgvuldig.

Projecten

Diensten