André Seegers heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van spoorbeveiliging en treinbeïnvloeding. Hij vervult de rol van adviseur, veiligheidsmanager of projectleider gedurende de verschillende fases in de ontwikkeling van nieuwe systemen, van aanbesteding tot vrijgave (specificatie, testen, validatie, monitoring, safety management en assessment). Hij heeft het veiligheidsmanagement ingevuld voor PLC interlocking (ProRail) en de Verlengde Oosterheemlijn (RandstadRail). Hij heeft werkervaring bij diverse opdrachtgevers: infrastructuurbeheerders en spoorwegindustrie in Nederland, Duitsland, België, Italië en Portugal. Hij hanteert een planmatige benadering, is analytisch sterk en werkt zorgvuldig.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten