Met de komst van de Wet lokaal spoor is er veel veranderd in de wereld van tram, metro en lightrail. Het bevoegd gezag ging over van de centrale overheid naar metropool- en vervoerregio’s en provincies, en ook de vergunningverlening ging flink op de schop.

Zo is voor de indienststelling van infrastructuur en rollend materieel een vergunning nodig die wordt verleend op basis van een informatiedossier en een verklaring van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de informatiedossiers dient met name aandacht te worden besteed aan de bijdrage van infrastructuur / materieel aan de integrale veiligheid van het vervoersysteem.

Movares heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met de Wet lokaal spoor en ondersteunt opdrachtgevers bij het aanvragen van indienststellingsvergunningen. Die ondersteuning betreft zowel het opstellen van informatiedossiers voor infrastructuur en materieel als het namens de opdrachtgever overleggen en afstemmen met ILT en bevoegd gezag.