Ons project

Nieuwbouw werkplaats Kleiweg Rotterdam

De nieuwe, langere metrostellen van de RET pasten niet in de bestaande werkplaats op de Kleiweg. Daarnaast zorgt de uitbreiding van de vloot voor o.a. de Hoekse Lijn voor een grotere benodigde capaciteit in de werkplaats. Renovatie van het meer dan 100 jaar oude gebouw was praktisch niet mogelijk. Vandaar dat besloten is op dezelfde plek een nieuwe werkplaats te bouwen. Met een veel efficiëntere indeling, waardoor het gebouw de helft kleiner kon worden. Ook wordt RandstadRail er nu met een directe aftakking vanaf het metrospoor op aangesloten.

Vraag van de opdrachtgever

Ondersteuning van de opdrachtgever bij de engineering (van voorontwerp naar definitief ontwerp naar het bestek), backoffice bij de uitvoering, safetymanagement en diverse adviezen o.a. op het gebied van geotechniek.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Het maken van het Voorlopig Ontwerp (VO) , het Definitief Ontwerp (DO) en bestek van de spoorbaan & bovenbouw, bovenleiding en spoorbeveiliging. Zowel op het terrein als in het gebouw
  • Grondonderzoek en geotechnisch advies
  • Het opstellen van kostenramingen
  • Opstellen en uitvoeren van Safetymanagement
  • In samenwerking met opdrachtgever opstellen van contractdocumenten
  • Het toetsen van aannemersdocumenten / ontwerp
  • Het opstellen van het informatiedossier ten behoeve van de vergunning voor indienststelling
  • Het begeleiden van de uitvoering

Bijzonderheden

Om de voertuigen op een efficiënte manier van het tram en metrospoor naar de werkplaats te brengen is een nieuwe traversebrug geïnstalleerd voor de werkplaats. Deze zorgt voor het zijdelings verplaatsen van tram- en metrostellen naar de werkplaats. De voertuigen kunnen nu met een minimover de werkplaats in- en uitgeduwd worden. Wij hebben het PVE opgesteld en ondersteuning geboden bij het afstemmen tussen de gebruikers en de leverancier van de traversebrug.
Inmiddels heeft de feestelijke opening van de werkplaats plaatsgevonden en is de definitieve vergunning voor indienststelling verleend.

Nieuwe werkplaats, met daarvoor de nieuwe traversebrug
LocatieRotterdam
Periode2015 - 2020
KlantRET

Advies Spoorbeveiliging Light Rail

Spoorbeveiliging voor Light Rail kent andere accenten dan die voor Heavy Rail. De veiligheid moet vanzelfsprekend gegarandeerd zijn, maar er is ook veel aandacht voor de interactie met wegverkeer en voor de vervoerscapaciteit die de Spoorbeveiliging mogelijk maakt.

Lees verder

Safety case

Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe spoor- tram- of metrobaan, of om het ontwikkelen van een nieuw systeem binnen railinfrastructuur, er is altijd een bewijs van veiligheid (safety case) nodig.

Lees verder

Wet lokaal spoor

Met de komst van de Wet lokaal spoor is er veel veranderd in de wereld van tram, metro en lightrail. Het bevoegd gezag ging over van de centrale overheid naar metropool- en vervoerregio’s en provincies, en ook de vergunningverlening ging flink op de schop.

Lees verder