Ons project

RandstadRail

De spoorlijnen van Den Haag naar Zoetermeer en Rotterdam zijn omgebouwd van Heavy Rail naar Light rail en gekoppeld aan de stedelijke vervoersnetten. In Den Haag is een koppeling gemaakt met het tramnet zodat reizigers van de binnenstad van Den Haag naar Zoetermeer kunnen reizen. In Rotterdam is een koppeling gemaakt met het metronet zodat reizigers vanaf Rotterdam-Zuid een verbinding hebben met Den Haag Centraal. Het succes van deze koppelingen heeft de verwachtingen reeds overtroffen, steeds meer reizigers weten RandstadRail te vinden. Daarom wordt RandstadRail op diverse plaatsen uitgebreid en wordt de capaciteit verhoogd. In Zoetermeer is de Oosterheemlijn verlengd tot Lansingerland-Zoetermeer en op Den Haag Centraal is een nieuw eigen eindstation gerealiseerd. Momenteel werken we mee aan een nieuw programma, om de frequentie van metro’s tussen Rotterdam en Pijnacker Zuid te kunnen verhogen.

Vraag van de opdrachtgever

  • Het ontwerpen van baan, bovenleiding, spoorbeveiliging en stations.
  • Het uitvoeren van integraal veiligheidsmanagement.
  • Het adviseren van de opdrachtgever bij de aanbesteding en uitrol van de Spoorbeveiliging van RandstadRail.
  • Het uitvoeren van het beheer van de safety cases RandstadRail.

Uitgevoerde werkzaamheden

Bij het ontwerp en de bouw van RandstadRail van 2003 tot 2007 heeft Movares grote delen van het RandstadRail traject ontworpen, het integraal veiligheidsmanagement uitgevoerd, de uitvraag voor de spoorbeveiliging geschreven en de realisatie ervan begeleid.

Voor dat laatste is het benodigde veiligheidsniveau van de beveiliging voor het eerst bepaald met een rekenmodel dat kan terugrekenen van de vereiste veiligheid naar de veiligheid van de diverse beveiligingsfuncties. Zo is per functie bepaald hoe betrouwbaar die moest zijn om de veiligheid te garanderen.
Hiermee is geld bespaard omdat is voorkomen is dat er enorme bedragen zijn uitgegeven aan systemen die meer veiligheid bieden dan nodig.
Deze werkwijze is vervolgens in alle volgende Light Rail projecten toegepast.

Vanaf de ontwerpfase heeft Movares ook safety management uitgevoerd. Zo heeft Movares de safety case structuur opgebouwd en een aantal safety cases geschreven. Movares beheert sindsdien ook een website met daarop alle actuele safety cases.

Movares is sinds 2007 betrokken bij alle uitbreidingen van RandstadRail, voor het integraal veiligheidsmanagement, voor capaciteitsstudies en advies en ontwerp van de spoorbeveiliging, baan en bovenleiding.

LocatieDen Haag
Periode2003 - 2020

Advies Spoorbeveiliging Light Rail

Spoorbeveiliging voor Light Rail kent andere accenten dan die voor Heavy Rail. De veiligheid moet vanzelfsprekend gegarandeerd zijn, maar er is ook veel aandacht voor de interactie met wegverkeer en voor de vervoerscapaciteit die de Spoorbeveiliging mogelijk maakt.

Lees verder

Safety case

Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe spoor- tram- of metrobaan, of om het ontwikkelen van een nieuw systeem binnen railinfrastructuur, er is altijd een bewijs van veiligheid (safety case) nodig.

Lees verder

Wet lokaal spoor

Met de komst van de Wet lokaal spoor is er veel veranderd in de wereld van tram, metro en lightrail. Het bevoegd gezag ging over van de centrale overheid naar metropool- en vervoerregio’s en provincies, en ook de vergunningverlening ging flink op de schop.

Lees verder