Ons project

Ontwerp nieuw relaishuis Sloterdijk

Het is een cruciaal onderdeel van het grote project PHS Sloterdijk: het nieuwe relaishuis. Hierin moeten alle technieken voor de beveiliging van het spoor een plek krijgen. Strukton Rail ontwerpt het civiele deel, wij ontwerpen de installaties.

Geavanceerde systemen

In het nieuwe relaishuis komt alle apparatuur voor de treinbeveiliging, de voeding voor de TBB (TreinBeheersing- en Beveiligingsinstallaties), de werktuigbouwkundige installaties, de telecom en de gasblusinstallaties. Het is een gebouw vol geavanceerde systemen die raakvlakken hebben met de railinfrastructuur buiten. Bij het ontwerp moeten we rekening houden met een groot aantal ontwerp-, teken- en rekenvoorschriften. Dan biedt 3D BIM, een digitaal model waarin alles samenkomt, echt voordelen.

3D BIM

In een 3D BIM-omgeving maken wij in het bouwkundig model (opgesteld door Strukton) het detailontwerp voor de positionering van alle E- en W-installaties. Hier zijn verschillende disciplines bij betrokken: voeding, TBB, treinbeveiliging, telecom, gasblussing, aarding, goten, EMC en ventilatie.

Alle objecten/kasten/componenten worden in het model zodanig gepositioneerd dat de juiste ontwerpregels, conform de ontwerpvoorschriften, worden toegepast. We zorgen ervoor dat er in de realisatiefase geen verrassingen ontstaan en Strukton alle onderdelen in één keer op de juiste plaats kan afmonteren. De vaak ontstane faalkosten in de uitvoering worden geminimaliseerd met de 3D BIM-werkmethodiek en de planning komt niet onverwacht onder druk te staan.

Onder architectuur ontwerpen

Bijzonder is dat het relaishuis onder architectuur in het contract is opgenomen. Dit betreft vooral de buitenkant, maar heeft ook gevolgen voor de installaties in het gebouw. Onder andere voor de klimaatinstallaties, brandblusinstallaties, koelsystemen en verwarmingssystemen zijn ventilatieroosters nodig. Die worden normaal gesproken weggewerkt in het dak of in de gevel. Omdat dat nu niet zonder meer kan, moeten we nieuwe oplossingen bedenken: roosters op andere posities plaatsen in de beperkte ruimte en meer buizen in het systeem verwerken. Dat lukt door dit in het 3D-model uit te proberen en te optimaliseren.

Station Sloterdijk

Amsterdam Sloterdijk is een belangrijk OV-knooppunt waar de spoorlijnen Alkmaar-Amsterdam, Haarlem-Amsterdam en Schiphol-Amsterdam samenkomen. Reizigers kunnen hier overstappen op metro, tram en bus. Naar verwachting neemt het aantal reizigers dat zich dagelijks rondom Amsterdam per trein beweegt tot 2028 met 50% toe: van circa180.000 reizigers per dag in 2016 naar 270.000 reizigers per dag in 2028.

Zie ook het artikel in het Movares Magazine

LocatieAmsterdam
Periode2022 - 2023
KlantStrukton Rail