Ons project

Hubs in de Achterhoek

De Achterhoek is dunbevolkt; dit maakt het aanbieden van grootschalig deelvervoer of fijnmazig openbaar vervoer moeilijk rendabel. Hierdoor staat de bereikbaarheid onder druk.  De gezamenlijke ambitie in de regio Achterhoek is dat iedere reiziger de keuze heeft om een slimme en schone reis te maken. Door ketenmobiliteit mogelijk te maken op strategische plekken (bij hubs) en het stimuleren van duurzame mobiliteitskeuzes (OV, fiets, deelvervoer) neemt de verbinding en bereikbaarheid toe.

De hub

Een hub is een manier om de reiziger in zijn (multimodale) reis vooruit te helpen. Het is een fysieke plek waar het prettig verblijven is en infrastructuur, vervoer, verduurzaming, slimme mobiliteit samenkomen. Naast de functie van een hub als knooppunt in de (keten)reis, is er ook ambitie om andere functies / voorzieningen rondom de hub te realiseren (en ook verblijfkwaliteit op locatie te bieden). Voorbeelden van voorzieningen zijn pakketmuren, watertappunten of een koffiecorner. Ook laadinfrastructuur voor e-bikes en auto’s zijn voorzieningen die de aantrekkingskracht van een hub vergroten.

Van ambitie naar visie

Movares is gevraagd om de ambities voor hubs in de Achterhoek te vertalen naar een gezamenlijke visie en vervolgens een concreet plan van aanpak voor de realisatie van hubs in de Achterhoek te ontwikkelen. Middels interviews met stakeholders, zijnde de regio 8RHK, regionale overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bewoners en ondernemers, en meerdere werksessies heeft Movares de ambities, kansen en uitdagingen voor hubs in de Achterhoek in beeld gebracht. Met deze regionale kennis, aangevuld met best practise vanuit Nederland en in het nabij gelegen regio in Duitsland, is de visie op hubs in de Achterhoek gevormd. Op basis hiervan heeft Movares, samen met de regio Achterhoek, een plan van aanpak opgesteld om te komen tot realisatie van hubs in de Achterhoek.  Ontwikkelingen in Nederland en de omliggende regio’s zijn eveneens meegenomen in de analyse en succesfactoren en meekoppelkansen zijn inzichtelijk gemaakt. Tot slot zijn inrichtingsprincipes voor de hubs opgesteld en is de governance van deze hubs nader uitgewerkt.

Innovatief

  1. Middels een doelgroepen analyse en een analyse met onze verbindingswijzer (zie  Movares Verbindingswijzer) hebben we kansrijke locaties bepaald voor de verschillende typologieen van hubs.
  2. Naast aandacht voor mobiliteit en verplaatsingen heeft Movares aandacht voor de verblijfskwaliteit. Wij denken in knooppunten MET verblijfskwaliteit, zie ook Knooppunten met verblijfskwaliteit – Ingenieursbureau Movares – adviseurs en ingenieurs
LocatieAchterhoek
Periode2021 - 2021
Klant8RHK (regio Achterhoek