Movares stelt V&G-protocol op voor werkzaamheden Galecopperbrug

De Galecopperbrug in de A12 is de op een na drukst bereden verkeersbrug in Nederland. Door vermoeiing in het stalen rijdek was de Galecopperbrug toe aan groot onderhoud en versterking.
Om 4-laagse containervaart mogelijk te maken wilde Rijkswaterstaat de brug bovendien in het midden circa 70 cm verhogen.

Om de veiligheid van de werknemers en de weggebruikers te garanderen is Movares gevraagd een V&G-protocol op te stellen en de veiligheidsaspecten te beheersen en te borgen.
Voor het vaststellen van een V&G-beleid (protocol voor veiligheid en gezondheid) heeft de veiligheidskundige van Movares eerst een plan van aanpak opgesteld. Risicobeheersing van lasrook in krappe ruimtes, brandgevaar en vluchtwegen bepaalden met name het scenario. Doordat de veiligheidskundige al in vroeg stadium betrokken was, konden alle risico’s tijdig in een gedegen onderzoek in beeld worden gebracht. Ook verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vroegtijdig in de organisatie verankerd.

Gedurende de uitvoeringsfase is de rol van veiligheidsmanager vervuld. Hierbij is het proces rondom V&G-risicobeheersing gekoppeld aan de werkprocessen en is in nauwe samenwerking met de werkvoorbereiding en de uitvoering de operationele risicobeheersing ingevuld. Naast adviestaken aan het management zorgt de veiligheidsmanager ook voor de operationele aansturing van de specifiek ingezette “toezichthouders veiligheid”.”

Lees hier het artikel: Lasfabriek op locatie (magazine Bouwen met Staal oktober 2015).