‘Energietransitie heeft het imago van technisch ingewikkeld en lastige processen met omwonenden, maar dat hoeft niet.’ Aan het woord is Marielle Vosbeek, consultant energietransitie bij Movares. Dit bureau is gespecialiseerd in het adviseren en realiseren van haalbare oplossingen op het gebied van ruimte, mobiliteit en energie.

Marielle vervolgt: ‘Zowel door de geopolitieke ontwikkelingen als door de klimaatveranderingen is  duidelijk dat een snelle overgang naar duurzame energie nodig is. En dat kan, we hebben er de middelen en de techniek voor.‘

Landelijke distributie groene energie

Marielle: ‘Movares werkt samen met TenneT aan het transport van groene energie. Denk aan grote projecten voor het aansluiten van windparken op zee en aanpassingen van het bestaande landelijke energienetwerk’. Ook grote energiegebruikers hebben een forse opgave. Marielle: ‘Het is onze uitdaging om onze industriële klanten, zoals Shell, DSM en Tata Steel, te begeleiden in hun transitie naar meer elektrificatie en daarmee het verlagen van hun CO2 footprint.’

Regionale energiestrategieën

Alle Energieregio’s moeten een eigen Regionale Energiestrategie (RES) maken. Marielle: ‘De uitdaging is om met verschillende belanghebbenden naar een oplossing toe te werken waarin iedereen zich kan vinden. Behalve technische knowhow zijn out of the box oplossingen, strategisch inzicht en creativiteit nodig om te komen tot de juiste combinatie van maatregelen. Daarvoor heb je technische kennis nodig, maar moet je ook goed zijn in het managen van processen én oog hebben voor ruimtelijke inpassing. Het is een puzzel die je legt samen met alle betrokkenen.’

Multidisciplinaire aanpak

Bij gemeenten spelen er naast de energietransitie ook andere opgaven zoals de mobiliteitstransitie, de woningopgave en klimaatadaptatie. Door de beperkte ruimte zijn deze vraagstukken erg complex. ‘Movares maakt de onderlinge afhankelijkheid van deze opgaven inzichtelijk door het toepassen van een multidisciplinaire aanpak. Dit stelt gemeenten in staat om goede afwegingen te maken om de stad duurzaam te ontwikkelen.’

Systemisch denken

Marielle sluit af met: ‘We krijgen de energietransitie alleen voor elkaar als we systemisch denken. Als Movares hebben we kennis van de hele keten van een project. We kunnen klanten ondersteunen met procesmatig advies en het meekrijgen en horen van alle partijen én we hebben de engineeringskennis om het ook daadwerkelijk werkend te krijgen.’

Hiermee is Movares het bureau dat Nederland helpt verder te komen in de energietransitie.