Op 26 april is in Amsterdam opstelterrein Westhaven in gebruik genomen. Wat nog niet zo lang geleden een zandvlakte met een stuk bos was, is omgebouwd tot een
4 km lang opstelterrein, voorzien van sporen, wissels – de meeste voorzien van wisselverwarming -, nieuwe bovenleidingsportalen, een relaishuis, installaties om treinen te onderhouden en een onderstation. Er is nu ruimte voor 110 reizigerswagons extra.

Méér treinen tussen Amsterdam en Eindhoven

De uitbreiding van opstelterrein Westhaven is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op het traject Amsterdam-Eindhoven. Binnen dit programma werkt ProRail samen met vervoerders aan méér reizigerstreinen op drukke trajecten.

Nauwe samenwerking

We zijn vanaf 2017 nauw betrokken geweest. In opdracht van ProRail hebben we verschillende varianten onderzocht, het ontwerp gemaakt, contracteringsdocumenten opgesteld en de realisatie begeleid. VolkerRail voert voor het project de gehele bovenbouw uit, van de aanleg van de nieuwe spoorinfra  tot en met de treinbeveiliging en alle voorzieningen op het opstelterrein. In de uitvoeringsfase hebben we nauw samen gewerkt om de planning te halen.

Veel spoorse disciplines van Movares aan het werk

De omvang, de strakke planning en het belang ervan voor de rest van Nederland maakt het een bijzonder project. Bij realiseren van het opstelterrein hebben veel disciplines van Movares een bijdrage geleverd, denk aan conditionering, kabels en leidingen, baan- en spoorwegbouw, tractie en energie, installaties, bovenleiding, kunstwerken, seinwezen, treinbeveiliging en veiligheid.  We zijn dan ook trots dat we hieraan mochten meewerken, met een groot team mensen uit verschillende disciplines en meerdere uitvoeringsbegeleiders. Op 27 mei wordt het nieuwe opstelterrein officieel en feestelijk door ProRail en NS geopend.