ProRail heeft op 29 augustus de ingenieursdiensten voor het ontwerp van drie ERTMS-corridors definitief gegund. ProRail vormt voor dit doel een Kennisalliantie met vijf ingenieursbureaus Arcadis, Nexus Rail, Royal HaskoningDHV, Sweco en Movares. De corridors zijn de Noordelijke lijnen (ENL), Hanzelijn – Lelystad (EHL) en Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (ESAAL).

Van ontwerp tot indienststelling

De gunning bevat de ingenieursdiensten voor het volledige engineeringstraject. Van het opstellen van het ontwerp tot en met het testen en de indienststelling. Alles wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een aantoonbaar veilig werkend ERTMS-systeem.

Kennisalliantie

Op de drie genoemde corridors werken we in een Kennisalliantie, net als op het baanvak Kijfhoek – Belgische grens. De Kennisalliantie vergemakkelijkt uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende projecten: tussen de ingenieursbureaus onderling én met ProRail.

Het is ook een platform om de kennis van systeemleverancier Thales over te dragen. Zo kunnen wij en de andere ingenieursbureaus zo snel mogelijk alle engineeringsdiensten zelfstandig uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde voor de snelle realisatie van het programma ERTMS en de landelijke uitrol.

Verschillende percelen

Vanwege de vereiste kennisoverdracht en de complexe planning is gekozen voor een gecombineerde aanbesteding van ENL, EHL en ESAAL. Dit maakt het mogelijk om delen van verschillende projecten te combineren in één perceel.

De verschillende percelen zijn als volgt gegund:

  • Arcadis: deelcorridor Harlingen Haven – Leeuwarden, emplacement Leeuwarden en deelcorridor Amsterdam Muiderpoort – Weesp – Hilversum
  • Movares: deelcorridor Almere Oostvaarders – Lelystad opstelterrein (incl. het opstelterrein) en deelcorridor Hoofddorp – Schiphol – Diemen
  • Nexus Rail: deelcorridor Leeuwarden – Stavoren en deelcorridor Leeuwarden – Groningen
  • Royal HaskoningDHV: deelcorridor Lelystad opstelterrein – Hattemerbroek aansluiting en deelcorridor Weesp – Almere Oostvaarders
  • Sweco: deelcorridor Groningen – Roodeschool/Delfzijl, deelcorridor Groningen – Nieuwschans/Veendam en emplacement Groningen

Digitaal treinbeveiligingssysteem

ERTMS is het toekomstige digitale treinbeveiligingssysteem voor het Nederlandse spoor en vervangt ATB, het huidige analoge beveiligingssysteem. Met ERTMS kunnen treinen makkelijker de grens over. En het vergroot de betrouwbaarheid, punctualiteit en veiligheid.

ERTMS voor het eerst toegepast

In alle projecten (inclusief Kijfhoek-Belgische grens) wordt het nieuwste ERTMS-systeem voor het eerst in Nederland toegepast. Dit systeem is in ontwikkeling terwijl wij en andere ingenieursbureaus al met het ontwerp van baanvakken bezig zijn.

De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat ERTMS bij alle projecten op dezelfde manier wordt toegepast. Zo ontstaan voor machinisten, verkeersleiders en voor onderhoudspersoneel geen verschillende situaties.

Samenwerken als succesfactor

“We komen met ERTMS in een nieuwe fase terecht, van denken naar doen”, aldus Mirjam van Velthuizen-Lormans, CFO van ProRail. “Deze gunning aan de ingenieursbureaus is een grote stap op weg naar de daadwerkelijke uitrol van digitale treinbeveiliging. De invoering van ERTMS is voor ProRail een van de grootste klussen ooit. Samen leveren we zo een grote bijdrage aan het spoor van morgen.”

Tegelijkertijd gaat ook het andere spoorwerk gewoon door. Dat vraagt van alle ingenieursbureaus alertheid om specialisten slim in te zetten. Goede samenwerking is een kritische succesfactor.