De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 7 november het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Alkmaar – Amsterdam ondertekend. De publicatie van het tracébesluit is een belangrijke mijlpaal voor dit deelproject van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt ProRail samen met vervoerders het spoor geschikt voor de huidige én de toekomstige vraag van reizigers- en goederenvervoerders. Movares is al sinds 2018 nauw betrokken bij PHS.

Elke 10 minuten een trein

Het doel van PHS is meer reizigerstreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Er rijdt straks elke 10 minuten een trein. Om deze robuuste dienstregeling te kunnen rijden, zijn de volgende infrastructuurmaatregelen voorzien:

  • Enkele aanpassingen op en rondom het station Uitgeest;
  • Het veiliger maken van 18 overwegen langs het tracé Alkmaar-Amsterdam;
  • Het aanpassen van het opstelterrein bij station Alkmaar;
  • De aanleg van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen in Heerhugowaard;
  • Bijkomende maatregelen, zoals geluidsmaatregelen.

Rol Movares

Wij verzorgden in opdracht van ProRail de planstudie, het ontwerp en de contracteringsdocumenten nvoor de bouw van de complete scope van PHS Alkmaar-Amsterdam. Ook begeleiden we de realisatie van de werkzaamheden tot en met de oplevering en overdracht aan ProRail Assetmanagement.

Ruimte op het spoor

Het spoor moet geschikt worden gemaakt voor de huidige en toekomstige vraag van reizigers- en goederenvervoerders. Hier werkt ProRail met PHS aan, samen met vervoerders en in opdracht van IenW. Dit houdt in: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Om dat mogelijk te maken zijn tussen Alkmaar en Amsterdam maatregelen uitgewerkt en afgestemd met de omgeving.

Ontwerp tracébesluit

De aanpassingen en maatregelen voor het traject tussen Alkmaar en Amsterdam zijn uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Deze is op 3 maart 2021 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben hierop zienswijzen ingediend. ProRail en Movares zijn hier daarna, in opdracht van de staatssecretaris, samen mee aan de slag gegaan. Hiermee start de laatste fase van de besluitvorming.

Omgevingsmanager Erik Schwencke van ProRail, blikt terug op een spannende tijd. “We zaten ook midden in de stormachtige ontwikkelingen rondom stikstof. Dan moet je als team snel kunnen schakelen. Dat ging goed en daar zijn we trots op. Daarnaast was het bij een overweg in Castricum lastig een veilige oplossing te vinden. We zijn daarvoor intensief gaan samenwerken met de gemeente, de provincie Noord Holland, IenW en de regio Alkmaar. Samen hebben we dit vraagstuk opgepakt. Een goed voorbeeld hoe je samen met stakeholders tot nieuwe inzichten komt. Daarmee ontstaat ruimte voor oplossingen.”

Projectmanager, Roel van Bladel van ProRail, voegt toe: “Hiermee hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt en komen we weer een stap dichterbij ons doel. Ik ben enorm trots, zeker met alle uitdagingen waarmee we te maken hadden. Samen met het projectteam van ProRail en Movares werkten we hard om tot deze mijlpaal te komen. Daarbij heb ik vooral bewondering voor het geduld, de veerkracht en het doorzettingsvermogen van al die geweldige collega’s. Het geeft veel voldoening en energie als het resulteert in een tastbaar product. Hiermee luiden we de volgende fase van het project in.”

Koen Ingels, projectmanager bij Movares, deelt: “Het was een lang en intensief traject. Dankzij een hechte samenwerking tussen de teams van Movares en ProRail, met respect voor ieders rol, hebben we een solide planologische basis gelegd voor de noodzakelijke aanpassingen aan de spoorinfrastructuur op de PHS-corridor Alkmaar Amsterdam. Zelfs tijdens de meest uitdagende momenten hebben we vastgehouden aan onze samenwerkingsafspraken. De basis waarop we in 2018 de aanbesteding van de PHS-raamovereenkomst tussen ProRail en Movares hebben gewonnen.”

Publicatie tracébesluit

Binnenkort wordt het tracébesluit gepubliceerd in onder andere de Staatscourant en enkele lokale kranten. Na publicatie kunnen belanghebbenden hierop beroep aantekenen. Vervolgens doet de Raad van State een uitspraak op de ingediende beroepen. Als de beroepen niet ontvankelijk zijn of worden afgewezen, wordt het tracébesluit definitief. Dan kan gestart worden met het voorbereiden van de bouwperiode.

Het tracébesluit wordt met ingang van 1 december 2023 ter inzage gelegd en op 11 januari 2024 sluit de beroepsperiode. In 2024 is het uitvoeringsbesluit voor PHS Alkmaar – Amsterdam voorzien. Wanneer het tracébesluit definitief is, wordt er gestart met de aanbesteding voor de realisatiefase.