Spoorbeheerder ProRail en ingenieursbureau Movares hebben 13 april een contract ondertekend voor de realisatie van de Zuidwestboog Meteren. Tussen Meteren en Boxtel gaan meer treinen rijden en deze toekomstige boog maakt het mogelijk om treinen vanaf de Betuweroute naar het zuiden af te laten buigen. De start van het project is april 2022 en in 2029 maken de treinen volgens de planning gebruik van de nieuwe spoorboog. Het project Zuidwestboog Meteren vormt onderdeel van de PHS Corridor Goederenroutering Zuid-Nederland.

Tussen de haven van Rotterdam en het zuiden van het land gaan meer reizigers- en goederentreinen rijden. Daarom wordt bij het Gelderse Meteren tussen de Betuweroute en de A2 een extra, dubbelsporige boog gebouwd om goederentreinen vanaf de Betuweroute te laten aftakken naar het zuiden. Door de Zuidwestboog bij Meteren benutten we de Betuweroute en maken we meer ruimte voor goederenvervoer. Een deel van de Betuweroute komt door de nieuwe spoorboog 60 meter verder naar het noorden te liggen. Het bestaande geluidsscherm komt hier terug. De nieuwe spoorboog kruist de Betuweroute en de A15 bovenlangs met spoorviaducten en er komt een spoorviaduct over het spoor van Utrecht naar Eindhoven.

ProRail verbindt

De Zuidwestboog bij Meteren is een project waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de samenwerking tussen partijen: de relationele kant. Succes wordt niet alleen afgemeten aan de kwaliteit van de opgeleverde producten, maar óók aan de manier van samenwerking tussen de partijen. Dit jarenlange project begint dan ook met een traject van 100 dagen waarin, op basis van gelijkwaardigheid en eigenaarschap, de samenwerking wordt vormgegeven. De samenwerking komt tot uiting in de aanbesteding, het contract en in de uitvoering van de opdracht. Dit is een vrij unieke manier van werken die ProRail sinds enige tijd voor een aantal grote projecten inzet. Movares heeft een aantal van deze projecten in uitvoering.

Tegenwoordig wil ProRail de verantwoordelijkheid om een project succesvol af te ronden niet meer over de schutting naar de aannemer gooien maar de spoorbeheerder wil deze verantwoordelijkheid, gelet op de complexiteit en het risico, bij zichzelf houden. Dit betekent dat ProRail de kennis om een project tot een goed einde te brengen via een aanbesteding in huis moeten halen: ‘Hiermee waren de contouren voor dit contract geschetst,’ aldus Alberto Sneeuw, tendermanager bij ProRail.

Sneeuw noemt de overeenkomst met Movares een bijzonder contract: ‘Het is eigenlijk een van de vele saillante markeringen van het steeds meer afscheid nemen van het vroegere ‘markt tenzij’-inkoopbeleid. Eens was de markt creatiever, efficiënter, privatisering het antwoord op alle publieke kwalen… Sindsdien heeft de markt zich heel vies in de vingers gesneden en zijn wij ook wijzer geworden bij het spoor. Tegenwoordig is het motto meer ‘met de markt’-meebewegen.’

ProRail verbetert

Bij de evaluatie van de aanbesteding, die nagenoeg is afgerond, overheersen positieve gevoelens. Maarten Mulder, projectmanager bij ProRail, stelt: ‘Het heeft lang geduurd om tot een aanbesteding te komen maar het resultaat mag er wezen. Het proces vraagt dan ook niet om een één op één herhaling bij komende trajecten maar heeft concrete leerpunten opgeleverd waar we op voort kunnen bouwen’.

 CEO van Movares, Sander Eijgenraam, is trots dat Movares deze opdracht mag uitvoeren: ‘De boog bij Meteren is een belangrijke schakel in het goederentransport per spoor, een duurzame wijze van transport die steeds belangrijker wordt. De lange samenwerking met ProRail, waarbij veel aandacht is voor de werkrelatie en zoveel disciplines vereist worden, maken dit tot een extra interessant project voor alle betrokken partijen’.

Foto: Riet Schroven, projectdirecteur ProRail, en Sander Eijgenraam, ceo Movares (foto Gerrit Serne)