Het werkveld van aanbesteden en contracteren is continu in ontwikkeling. Nieuwe kansen en uitdagingen volgen elkaar snel op, afhankelijk van ontwikkelingen in de praktijk, wetgeving en rechtspraak. Onze adviseurs houden dit vanzelfsprekend bij, en kunnen uw organisatie ‘bijspijkeren’ mocht dat nodig zijn. Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij cursussen en trainingen verzorgd over aanbesteden, contracteren, specificeren en contractmanagement. Dit levert altijd boeiende discussies op, over nut en noodzaak van anders werken en over de betekenis hiervan voor lopende of nieuwe projecten.

 

Ook werken wij samen met kennisinstellingen zoals de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Arnhem-Nijmegen, voor het verzorgen van onderwijs voor studenten en de beroepspraktijk. Een actueel project is “Op weg naar de goede vraag”, waarin wij als kennispartner participeren. Dit project betreft innovatief aanbesteden bij waterschappen, woningcorporaties en zorginstellingen. Zie ook de projectwebsite.

 

Contactpersoon: Ron Brouwer (030) 265 35 75.