TenneT legt twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen aan met de innovatieve Wintrack-masten. Engineers, constructeurs, softwareontwikkelaars en tekenaars van TenneT, DNV GL en Movares maakten de ontwerpen. Bijzonder is dat hierbij gebruik is gemaakt van het UC1-Concrete ontwerpprogramma dat Movares heeft ontwikkeld.

235 mastlocaties

In totaal worden 235 mastlocaties gerealiseerd: 121 tussen Eemshaven en Vierverlaten (project Noord-West 380) en 114 tussen Borssele en Rilland (Zuid-West West 380). Nadat in september 2018 de samenwerking met Heijmans-Europoles vastliep, heeft TenneT samen met DNV GL en Movares een ontwerpteam samengesteld dat zelf de masten en funderingen ontwerpt. Een bijzondere stap met een behoorlijke tijdsdruk.

Innovatief

Het UC1-Concrete ontwerpprogramma is toegepast voor de Wintrack-fundaties die op dit moment in uitvoering zijn. Dit programma toetst alle optredende krachten waardoor het ontwerp zeer betrouwbaar is. Een ontwerp getoetst met UC1-Concrete is eenvoudig te wijzigen en er zijn geen discussies meer of de maatgevende situatie is beschouwd. De resultaten worden met diagrammen in een 3D-omgeving in kleur weergegeven. Aanpassingen worden direct zichtbaar, waardoor uiteindelijk een beter ontwerp tot stand komt.

Bovenaanzicht wapeningsontwerp mastfundatie TenneT in Grasshopper, met bijbehorende ontwerpmarges uit UC1-Concrete.

Rechthoekige poer met palen in de UC1-Concrete 3D omgeving met wapeningsweergave en ontwerpmarges.

Parametrisch ontwerpen

Movares heeft samen met TenneT en DNV GL de masten ontworpen volgens het parametrisch ontwerpen principe. Door gebruik te maken van de door ons ontwikkelde tool konden we de Wintrack masten, die een hoge mate van herhaling vertonen, relatief snel en flexibel ontwerpen. Eventuele aanpassingen werden eenvoudig in het ontwerp verwerkt. Dat betekent een ontwerp met hoge kwaliteit en makkelijk te wijzigen. Hiermee realiseren we een reductie van grondstoffen en tijd voor de engineering.

Lees ook het artikel over de Wintrack-masten in Movares Magazine

Kenmerken van dit project

 
LocatieEemshaven – Vierverlaten (NW380) en Borssele- Rilland (ZW380)
 
Periode2018 - Heden
KlantTenneT