TenneT zet zich in om de energietransitie te versnellen en doet dit onder meer via windparken op zee. Door middel van transformatorstations worden deze windparken aangesloten op het hoogspanningsnetwerk op land. Een daarvan is het transformatorstation Hollandse Kust (Noord) bij Tata Steel, nabij Beverwijk. TenneT heeft ons gevraagd een integraal verantwoordingsrapport op te stellen over de duurzaamheid van dit station.

MVO-beleid

TenneT streeft ernaar lange-termijnwaarde te creëren voor de samenleving en heeft binnen de duurzaamheidsdimensies people, planet en profit doelstellingen en KPI’s geformuleerd. Deze vormen de basis van het MVO-beleid van TenneT.

Milieu-impact

Via station HKN zijn de windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en Hollandse Kust (West Beta) aangesloten op het 380kV-netwerk. De vraag van TenneT was om dit project te toetsen aan het MVO-beleid om zo kansen voor verduurzaming te signaleren. Daarnaast heeft TenneT ons gevraagd een business case voor zonnepanelen op te stellen en de milieu-impact van het materiaalgebruik te onderzoeken.

Duurzaam materiaalgebruik

We hebben in kaart gebracht hoe station HKN te verduurzamen is. Dit resulteerde in een positieve business case voor zonnepanelen op eigen terrein en een BPKV-criterium (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) met 40% minder milieukosten door minder/duurzaam materiaalgebruik. Daarnaast hebben we het strategisch MVO-beleid van TenneT vertaald naar concrete doelstellingen en maatregelen binnen de projectkaders (financiën, doorlooptijd, risico’s etc.). Het uiteindelijke resultaat is een praktisch advies, waarbij de twee verschillende werelden van beleid en projectorganisatie dichter bij elkaar zijn gebracht.

LocatieBeverwijk
Periode2020 - 2020
KlantTenneT