Ons project

Fietsenstalling van de toekomst

Het ruimtelijke vraagstuk rondom fietsenstallingen wordt steeds groter vanwege de groei van het fietsgebruik en diversiteit in type fietsen. Tegelijkertijd willen we de schaarse openbare ruimte gebruiken voor andere doeleinden, zoals vergroening. Om het aantal geparkeerde fietsen in de openbare ruimte te beperken zijn inpandige stallingen een goede oplossing. Maar hoe pak je dat als gemeente goed aan? In deze studie hebben de gemeente Rotterdam en Eindhoven samen met Movares het antwoord gezocht op deze vraag.

 

De groeiende behoefte aan openbare fietsenstallingen

De fiets is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse mobiliteitssysteem. Deze gezonde en ruimte-efficiënte manier van vervoer heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en zal blijven groeien. We zien dat er op veel plekken een tekort ontstaat aan (goede en geschikte) fietsparkeervoorzieningen. Gezien de verwachte groei van het aantal fietsers en dus fietsen, is er een toenemende behoefte aan kwalitatief goede openbare fietsenstallingen bij knooppunten, zoals stations, en in/nabij hotspots, zoals de binnenstad. Verder laat de opkomst van de E-bike en andere kostbare fietsen de vraag naar bewaakte en klantvriendelijke stallingen toenemen. Tot slot zien we een druk op de openbare ruimte, waardoor de behoefte voor inpandige stallingen toeneemt om de openbare ruimte toegankelijk, comfortabel, veilig en leefbaar te houden.

Optimalisatie van de totale kwaliteitsbeleving

Movares heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven en Rotterdam onderzoek gedaan naar mogelijkheden en verschillende vormen van exploitatie en dienstverlening van openbare inpandige fietsenstallingen. Belangrijke onderwerpen hierbinnen zijn het gebruik, uiterlijk, efficiëntie, techniek en organisatie.

Tegelijkertijd willen de gemeenten ingespeeld zijn op voor de toekomst en adaptief zijn op de ontwikkelingen die nog komen gaan. De uitkomsten van het onderzoek leiden tot alternatieven en keuzes waarmee de gemeentes de totale kwaliteitsbeleving en hieruit volgend de beheer- en exploitatiekosten kunnen optimaliseren. En zo tot hoogwaardige inpandige fietsenstallingen te komen. Kwaliteits- en omgevingsaspecten zoals een aantrekkelijke toegang en inrichting, aanvullende services en (wijze van) bemensing zijn ook onderdeel van de scope.
Om te komen tot inzicht in deze onderwerpen en onderlinge relaties is bureauonderzoek verricht, zijn interviews gehouden met deskundigen: gemeenten, exploitanten, belangenorganisaties en andere organisaties. Daarnaast hebben diverse locatiebezoeken plaatsgevonden ter inspiratie, validatie en verificatie.

De route naar de ideale inpandige fietsenstalling

Als resultaat van het onderzoek is een openbare publicatie met inspirerend karakter en praktische tips en tricks gemaakt. In deze publicatie leiden we je langs de route naar de ideale inpandige fietsenstalling, die thuis begint. Daar maak je al de keuze met welke fiets je naar de binnenstad fietst en bereid bent deze wel of niet inpandig te parkeren.
Wil je ook meegenomen worden in de route naar de stalling van de toekomst? Het rapport kun je hier inzien: Rapport Fietsenstalling van de toekomst

LocatieNederland
Periode2021 - 2022
KlantGemeente Eindhoven, Gemeente Rotterdam

Fietsparkeren

Hoewel de fiets weinig ruimte inneemt, kan bij grote aantallen het parkeren ervan toch een punt van aandacht zijn. Zo is het fietsparkeren bij stations…

Lees verder

Infrastructuur

Hoe vitaal is onze infra? Vitale infrastructuur is dé basis voor een leefbaar en veilig sterk land. De infrastructuur in ons land behoort tot de...
Lees verder

Mobiliteit

Kunt ú nog eenvoudig van A naar B? Vrijwel iedere Nederlander verplaatst zich elke dag. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te...
Lees verder