Ons project

Dynamisch verkeersmodel van duurzaam bedrijventerrein De Loop

Gemeente Echt-Susteren en Intospace, ontwikkelaar voor logistiek vastgoed, willen bedrijventerrein De Look ontwikkelen tot een duurzaam natuurinclusief bedrijventerrein. Wat is het effect hiervan op de omliggende (rijks)wegen? Dat hebben wij in opdracht van Introspace onderzocht met een dynamisch verkeersmodel.

Bedrijventerrein De Loop ligt op een toplocatie langs de A2 en is circa 60 hectare groot. Hier zijn ongeveer 55 bedrijven gevestigd: middelgrote productiebedrijven, handelsbedrijven en maakindustrie. Herontwikkeling van dit bedrijventerrein zal extra verkeer genereren. Wij zijn gevraagd om de toekomstige situatie in beeld te brengen en te onderzoeken wat de effecten zijn van de ontwikkeling van het bedrijventerrein op het wegennet van Echt en in het bijzonder op de naastgelegen A2.  

Natuurinclusief distributiecentrum

Met een dynamisch verkeersmodel (VISSIM) hebben we de toekomstige verkeerssituatie gesimuleerd. Hieruit blijkt dat er maatregelen nodig zijn om het verkeer goed te laten doorstromen, zoals het optimaler benutten van de bestaande infrastructuur. Doel is dat het verkeer op de A2 blijft doorstromen zonder hinder van bestemmingsverkeer en dat de op- en afritten met bijbehorende rotondes het bestemmingsverkeer zonder congestie kunnen afwikkelen. Dit is mogelijk door de voorrangsituatie te wijzigen ter plaatse van het kruispunt Havenweg-Oude Lakerweg. Met deze ingreep kan op een eenvoudige manier de verkeerssituatie in de omgeving verbeterd worden en komt er ruimte voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Bijzonder is dat de gebouwen vrijwel volledig aangekleed worden met groen.

Accurate verkeersanalyses

Het gebruik van dynamische verkeersmodellen maakt het mogelijk om zeer accurate verkeersanalyses uit te voeren.
De (video)beelden laten nauwkeurig zien waar de verkeersdoorstroming niet optimaal is en wat nodig is om dit te verbeteren. Door de beelden te tonen aan de besluitvormers ontstaat begrip voor de situatie én de voorgestelde oplossingsrichtingen, wat bijdraagt aan het bestuurlijk proces.

Samenwerking

In dit project hebben we samengewerkt met BRO, Intospace, Rijkswaterstaat en gemeente Echt-Susteren.

LocatieEcht-Susteren
Periode2021 - 2022
KlantIntospace

Gerelateerd nieuws & publicaties