Charlotte van Barneveld is een procesmanager op het gebied van stedelijke mobiliteit en de ontwikkeling van OV-knopen. Zij heeft ervaring in het opstellen van visies en strategieën samen met bestuurders en stakeholders. Door inhoudelijke expertise en draagvlak te combineren, is zij in staat wensen en ideeën om te zetten in integrale plannen en projecten. Charlotte begrijpt wat er nodig is voor politieke besluitvormingsprocessen en programma-ontwikkeling en gaat voor resultaat. Zij heeft ervaring in de rol van projectleider van strategische processen, planvorming en programmamanagement.