Onno Langhorst heeft zeer ruime ervaring in adviseren/analyseren, project- en risicomanagement, kennis borgen en ontwikkelen op het gebied van geotechniek t.b.v. projecten nieuwe, vervanging of aanpassing van bestaande infrastructuur (bouwkuipen, baanlichamen, waterkeringen, tunnels, viaducten, bruggen, gebouwen e.d.). Hij heeft een grote mate van deskundigheid opgebouwd m.b.t. beïnvloeding bouwen langs het spoor, oplossen liggingsproblemen spoorbanen en jetgrouttechnieken. Daarnaast houdt Onno zich bezig met second opinions, deskundige bij rechtbank, opstellen van richtlijnen, schrijven van publicaties, houden van lezingen en cursussen, deelnemen aan commissies, begeleiden van afstudeerders, bedenken en toepassen van innovatieve oplossingen en  acquisitie bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Ook is Onno werkzaam als docent “Grondmechanica & Funderingstechniek (CGF-1)” en “Grondverbeteringstechnieken” bij PAOTM te Delft en Utrecht.

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties