De meeste bestaande baanlichamen voldoen niet aan de huidige eisen van functionaliteit en moeten worden verbeterd. Indien de spoorligging niet goed is, leidt dit tot discomfort voor de reizigers, storingen en hoge onderhoudskosten. Vooral de slechte afwatering van het ballastbed heeft invloed op de draagkracht. Bij het slim toetsen is het de kunst om alleen de èchte zwakke plekken te identificeren met een juiste prioritering voor de verschillende locaties. Onze aanpak heeft geleid tot een protocol voor het toetsen van bestaande aardebanen die waardevol zijn voor het managen van de assets. Mede hierdoor kan opdrachtgever ProRail de transitie maken van incident gestuurd (ongepland onderhoud) naar risico gestuurd (gepland) onderhoud. Het gaat hierbij om probleemlocaties met steile taludhellingen, afwatering, verweking van de ondergrond en zettingen.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd die locaties te onderzoeken waar veel storingen optraden door de ondergrond of afwatering. Hierbij gaat het om:
-Het beoordelen van de spoorbanen op stabiliteit en afwatering;
-Het onderzoeken van locaties waar binnen enkele jaren een bovenbouwvernieuwing is gepland.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft inspecties uitgevoerd langs het spoor, bureaustudies gedaan en berekeningen en (deel)ontwerpen gemaakt voor bovenbouwvernieuwingen en de afwatering.

Samenwerking

In dit project hebben we nauw samengewerkt met SkyGeo, een bedrijf dat met radar zettingen meet. Dit gebeurt met behulp van InSAR (interferometric Synthetic Aperture). Movares heeft de data van SkyGeo geïnterpreteerd en verwerkt tot bruikbare informatie voor ProRail.

Innovatie een van onze pijlers

Vernieuwend in dit project is de combinatie van een groot aantal verschillende informatiebronnen. Tevens wordt veel gebruik gemaakt van een serious game omgeving voor analyses en communicatie.
LocatieZuid-Nederland
Periode2015 - Heden
KlantProRail