Movares geeft al jarenlang advies over funderingen voor bruggen en viaducten en heeft voor veel bruggen en viaducten de fundering ontworpen of getoetst. Hieronder vallen grote bruggen zoals de Breukelerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en complexe, innovatieve viaducten zoals de brug over de A27 bij Utrecht die gefundeerd is op een massief van groutinjectie.

Movares heeft veel ervaring met keerwanden. De ervaring gaat van een eenvoudig L-wandje, naar damwanden tot zware diepwanden.

Omgevingsbeïnvloeding

Movares heeft het funderingsadvies voor meerdere tunnels gemaakt. Geotechniek is een belangrijke pijler voor ondergronds bouwen. Belangrijke referenties zijn de Groene Hart-tunnel en de tunnel van de Noord-Zuidlijn onder station Amsterdam Centraal.

Verder zijn er allerlei types van funderingen onder bouwwerken (bv. bruggen, viaducten, tunnels, stations, sluizen) ontworpen en berekend zoals: funderingen op palen (druk en trek), funderingen op staal, horizontale belaste palen, groutinjectie enzovoort.

trektunneleon-2_000