Het juist inschatten van risico’s is essentieel voor tenders en assetmanagement. Doordat geotechnische risico’s kunnen leiden tot hoge kosten, is een gedegen advies essentieel.

Risicoanalyse bij ontwerp- en uitvoeringsaspecten kent vele facetten (omgevingsbeïnvloedingals gevolg van heien, ontgraving, bemalen, enz). De geotechnisch adviseurs van Movares hebben brede en gedegen ervaring om u goed te adviseren. Een goed voorbeeld van dit soort advies is het grote project Sluis Empel. Deze sluis is door een goede beschrijving van risico’s en bijbehorende mitigerende maatregelen aanzienlijk goedkoper geworden. En binnen de gestelde periode uitgevoerd.

Bij assetmanagement wordt veel gesproken over Life Cycle Cost, maar in tegenstelling tot constructies van beton en staal, is deze term bij grondwerk een vaag begrip. De ervaring en kennis die aanwezig is bij de groep geotechniek van Movares helpt u deze kosten beter inzichtelijk te maken. Door een brede kennis van producten (producentonafhankelijk advies), kunnen wij u de beste oplossing voor uw probleem adviseren. Uiteraard kunnen wij een advies geven voor bijvoorbeeld een grondkering die 100 jaar mee moet gaan, maar misschien is een eenvoudige tijdelijke oplossing voor 3 jaar beter, en worden in een groot project binnen 3 jaar de kering en omgeving verbouwd. Wij denken graag mee over hoe u uw budget het beste in kan zetten.

Voorbeeldproject: Stabiliteit baanlichamen