Ons project

De Waterontspanner ®

De oplossing voor de beperking van wateroverlast

In de Alblasserwaard voldoet het dijkvak Nieuw Lekkerland – Groot Ammers niet aan de veiligheidscriteria, de dijk is hoog genoeg, maar voldoet niet op macrostabiliteit en is daarom afgekeurd. Bij hoge rivierwaterstanden treedt instabiliteit aan de binnenkant van de dijk op met alle gevolgen van dien voor de omringende bebouwing. Een mogelijke dijkverzwaring van 45 meter breed en 3 meter hoog heeft een forse impact op de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. In samenwerking met het Waterschap Rivierenland en Deltares ontstond het idee van de ‘Waterontspanner’.

De Waterontspanner, een verticaal filter, is een innovatie ontwikkeling van Movares in samenwerking met Deltares en Waterschap Rivierenland en zorgt voor stabiliteitsverbetering van rivierdijken. Door het toepassen van meer Waterontspanners, blijkt er een aanzienlijke stabiliteitsverbetering op te treden zonder dat er extra ruimtebeslag achter de dijk nodig is .

Hoe het werkt
De waterontspanningsbron is gebaseerd op dezelfde techniek als een drinkwaterbron van de drinkwaterbedrijven.Het grote verschil is dat er niet met een pomp aan wordt gezogen maar dat de waterontspanningsbron het teveel aan wateroverdruk onder en achter de dijk af laat vloeien. Dit voorkomt dat de grond achter de dijk gaat opdrijven en de dijk bezwijkt. De waterontspanningsbron bestaat uit een verticale PVC buis die aan de onderzijde is voorzien van perforaties (openingen) en die is omhuld met een fijn grindpakket. De geperforeerde onderzijde komt in de watervoerende zandlaag onder de klei/veenlaag te staan.Wanneer het water stijgt, neemt de waterdruk in de diep gelegen grondlagen achter de dijk toe. Door de Waterontspanners vindt het water zijn weg naar boven, zonder dat er verschuivingen optreden. Het grote voordeel van deze nieuwe toepassing is dat het probleem bij de bron wordt aangepakt. De omgeving is veilig en blijft intact omdat er geen ingrijpende dijkverzwaring nodig is, waardoor bebouwing niet afgebroken of verplaatst hoeft te worden. De gevolgen van wateroverlast voor bewoners, landschap, natuur en cultuurhistorische waarden worden daarmee aanzienlijk beperkt. De Waterontspanner is de ideale oplossing voor de beperking van wateroverlast voor het dijkvak Nieuw Lekkerland en Groot Ammers en vermoedelijk ook voor vele andere dijkvakken. De Waterontspanner wordt inmiddels in de praktijk toegepast op het dijkvak Schoonhoven-Langerak.

 

waterontspanner

 

Doorsnede van De Waterontspanningsbron


Lees meer:

> QS Magazine: ‘Movares dijkinnovatie succesvol toegepast in project van De Vries en Van de Wiel en Heijmans.’

> Waterontspanner – Civiele Techniek nr. 1-2 van 2015
Hoe kun je een dijk versterken zonder dat het een enorme impact heeft op het omliggende landschap? Met die vraag zat Waterschap Rivierenland. Advies- en ingenieursbureau Movares bedacht in samenwerking met het Waterschap een innovatieve oplossing: de Waterontspanner. Dit concept is samen met aannemingsbedrijven de Vries & van de Wiel en Heijmans verder ontwikkeld. Een deel van de dijk langs de Lek in de Alblasserwaard met de Waterontspanner werd verstevigd. Een primeur.

> Waterontspanner KIVI lezingenavond Den Haag

Geotechniek

Movares geeft kwalitatief, hoogwaardig advies en verleent diensten op het gebied van geotechniek.

Lees verder