Gerard Krooshoop is een projectleider/adviseur met 25 jaar ervaring in het ontwerpen en begeleiden van diverse multidisciplinaire projecten ten behoeve van natte infrastructuur. Projecten in de vroege fase, ontwerpstadium, contractfase, detaillering, uitvoeringsfase en oplevering waarbij afstemming tussen de betrokken disciplines en stakeholders – aannemers, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en ProRail – essentieel is. Gerard heeft ruime ervaring met vaarwegen, sluizen, (binnen)havens, kademuren, beweegbare bruggen en tunnels. Dit zijn veelal projecten die plaatsvinden in een complexe omgeving waarbij gefaseerd gebouwen in doorgaande exploitatie noodzakelijk is. Gerard is analytisch sterk, proactief en integer waardoor hij zeer goed in staat is dit soort projecten in de (natte)infrastructuur te sturen en te begeleiden. Hij is een teamplayer en werkt met plezier met mensen samen. Gerard is, vanwege zijn uitgebreide ervaring en opleiding, geregistreerd Register Constructeur (RC) bij het Constructeursregister.

 

Projecten

Diensten

Publicaties