Op de kop van de industriehaven te Loven is een zwaaikom aanwezig die schepen de mogelijkheid geeft te zwaaien en voorwaarts de haven te verlaten. Schepen maken hier slechts enkele keren per jaar gebruik van: nagenoeg alle schepen varen voorwaarts de haven in en steken er achterwaarts weer uit.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Tilburg heeft aan Movares gevraagd een haalbaarheidsstudie naar de herinrichting van de zwaaikom inclusief SSK-raming uit te voeren.

De herinrichting moet plaatsvinden in combinatie met gedeeltelijke vervangen van de oever en dempen van de haven en het creëren van een afmeergelegenheid voor klasse IV schepen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Locatie inspectie,
  • Vaststellen van de varianten en deze afwegen middels een multi-criteria analyse,
  • Het beschouwen van de nautische aspecten van de herinrichting op klasse IV schepen.
LocatieTilburg
Periode2016 - 2016
KlantGemeente Tilburg