Ons project

Herinrichting industriehaven Hardinxveld–Giessendam

De maritieme sector is met diverse scheepswerven en scheepvaart gerelateerde bedrijven sterk vertegenwoordigd in Hardinxveld-Giessendam, gelegen aan de Beneden Merwede. Met het oog op de werkgelegenheid en economische bedrijvigheid is de maritieme sector dan ook speerpunt voor de gemeente en de provincie Zuid-Holland. Op dit moment werken de gemeente en scheepswerf Den Breejen Shipyard hard aan de herinrichting van de industriehaven. Movares is nauw betrokken bij de planvorming.

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Hardinxveld–Giessendam en Den Breejen Shipyard hebben Movares gevraagd de contracten voor te bereiden voor de herinrichting van de gemeentelijke industriehaven.

Uitgevoerde werkzaamheden

In 2015 heeft Movares het voorlopig Inrichtingsontwerp van de haven ontwikkeld. Op basis van dit ontwerp heeft de gemeenteraad positief besloten de ontwikkeling van de industriehaven door te zetten. Op dit moment bereidt Movares diverse vergunningen voor, voert geotechnisch onderzoek uit en overlegt met Rijkswaterstaat en Schuttevaer (de belangenvereniging voor de binnenvaart) over de condities waaraan de herinrichting van de haven moet voldoen. We adviseren de opdrachtgevers over de contractvorm en over de beste aanbestedingswijze.  Ook bereiden we het aanbestedingsdossier voor met daarin het Programma van Eisen, de selectieleidraad en de contractdocumenten.

Publicaties

LocatieHardinxveld–Giessendam
Periode2014 - Heden
KlantGemeente Hardinxveld–Giessendam en Den Breejen Shipyard

Contracteren en aanbesteden

Aanbesteden en contracteren zijn cruciale activiteiten voor projecten. Movares helpt u graag het gehele proces, van het bepalen van de gewenste marktbenadering tot contractbeheer.

Lees verder