Ons project

Onderzoek naar effect van deelscooters

In rap tempo ontwikkelden aanbieders van deelmobiliteit zich in de grote steden. Wat het effect hiervan is, was tot op heden niet volledig duidelijk. Hierom hebben Felyx, GO Sharing en Check ons gevraagd een objectief beeld te geven van hun diensten om te komen tot een totaalbeeld, met voor- en nadelen van het gebruik van deelscooters. 

Deelscootergebruik in Nederland

Dit onderzoek is een objectieve beschouwing van het gebruik van de deelscooters in Nederland. De data zijn afzonderlijk aangeleverd door de drie deelscooteraanbieders, door Movares samengevoegd en vervolgens geanalyseerd. Hierdoor is een overzicht ontstaan van (vrijwel) alle deelscooterritten in Nederland. Het onderzoek heeft zich met name gericht op het gebruik (bijvoorbeeld het aantal ritten en kilometers), duurzaamheidsaspecten, openbare ruimte en veiligheid. Dit heeft een totaalbeeld opgeleverd om de impact van de deelscooters vanuit de gebruikers en aanbieders te kunnen schetsen. Daarnaast heeft er een enquête plaatsgevonden onder 2400 deelscootergebruikers van de drie aanbieders. Naast gebruik(er)sdata zijn  diverse openbare databronnen gebruikt om de cijfers in perspectief te plaatsen.  

Vast onderdeel van het mobiliteitssysteem

We zien deelscooters in een aantal steden al een vast onderdeel van het mobiliteitssysteem zijn geworden. In 2022 is meer dan 64 miljoen kilometer op deelscooters afgelegd door ongeveer 796.000 klanten. Het is af en toe nog zoeken naar de juiste plek in de openbare ruimte. Kijkend naar de leeftijd is er nog groei mogelijk in de categorieën boven de leeftijd van 35 jaar. De scooters worden voornamelijk gebruikt in de gemeenten waar de gebruikers zelf wonen.

Openbare ruimte winnen

Deelscooters hebben in combinatie met andere vervoerwijzen een behoorlijke potentie om openbare ruimte te winnen door het autobezit en -gebruik terug te dringen. Ruimte die gebruikt kan worden voor de andere ruimtelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie of biodiversiteit. 

Samenwerking

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Felyx, Check en GO Sharing. Uniek dat deze drie partijen gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van deelscooters in Nederland.

Bijzonder

Het onderzoek is op 13 juli aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, namens de drie deelscooteraanbieders.

Periode2023 - Heden
KlantCheck, Felyx, GO Sharing
Bestuurskundige en adviseur mobiliteitjason.david@movares.nl+31 (0)6 - 34 19 35 24

Gerelateerd nieuws & publicaties