Ons project

Evaluatie Zero Emissie-pilots ProRail

ProRail werkt aan Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en stimuleert emissievrij werken op bouwplaatsen. Hiervoor worden pilots uitgevoerd om verschillende benaderingen voor emissievrije inkoop te verkennen. De evaluatie heeft als doel de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de pilotmethoden te beoordelen en verbeterpunten te identificeren om zo te komen tot een uniforme strategie.

Samenwerking tussen ProRail en Movares

ProRail werkt samen met Movares om deze evaluatie uit te voeren. Dit is noodzakelijk gezien de actuele uitdagingen omtrent CO2-, stikstof- en fijnstof-emissies. Naast het voorkomen van emissies vergeleken met het werken met diesel, speelt de emissieloze bouwplaats ook een cruciale rol in het verminderen van hinder tijdens de realisatiefase. Elektrisch materieel zorgt niet alleen voor minder emissies, maar maakt bijvoorbeeld ook minder geluid.

Effectiviteit van Inkoopinstrumenten en Monitoring

De aanpak omvat het vergelijken van de pilots, met name op het gebied van emissiereductie en het effect van de bijbehorende maatregelen. Daarnaast worden interviews gehouden met inkoop- en tendermanagers, bouwmanagers en inschrijvers om inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid van de inkoopinstrumenten en de bijbehorende monitoring. Ook worden mogelijke verbeterpunten en criteria voor de inkoop- en monitoringsstrategie verzameld.

Uniforme strategie ontwikkelen

Alle verzamelde informatie wordt samengebracht en er wordt gebruikgemaakt van een Multi-Criteria Analyse om een uniforme, effectieve en uitvoerbare inkoop- en monitoringsstrategie te bepalen. Doel is om op basis van de ervaringen uit de pilots te komen tot een uniforme strategie, zodat inschrijvers niet telkens aan een ander inkoopinstrument hebben te voldoen.

Beoordeling van duurzaamheid

ProRail is bezig met een complexe transitie naar emissieloos bouwen. Alle inkoopinstrumenten hebben als doel om onze traditionele manier van werken met diesel te veranderen in een emissieloze uitvoering. Hoeveel emissies worden gereduceerd, dat is onderdeel van de evaluatie. Verschillende disciplines binnen ProRail, waaronder inkoop-, tender- en bouwmanagers, zijn betrokken bij de evaluatie. Movares speelt een actieve rol bij de uitvoering van de evaluatie, waarbij (Senior) Adviseurs Duurzaamheid & Circulariteit betrokken zijn.

Uitdagingen rond laadinfrastructuur

Een belangrijke uitdaging bij het realiseren van emissieloos werken en het gebruik van emissieloos bouwmaterieel is de beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Momenteel voert Movares een studie uit in opdracht van ProRail om te onderzoeken hoe laadinfrastructuur kan worden gerealiseerd vanuit de ProRail-systemen.

Periode2023 - 2023
KlantProRail
Junior projectleider & adviseur duurzaamheidserge.jonker@movares.nl+31 (0)6 - 15 92 09 87

Gerelateerd nieuws & publicaties