Rob van der Hek is als adviseur verantwoordelijk voor het inventariseren, specificeren, voorbereiden en uitvoeren van de Systeem Integratie Testen (SIT) bij infrastructurele verkeer- en vervoersprojecten. Hij organiseert een technische en veilige omgeving waarin beproefd kan worden of alle ketens, systemen, processen en procedures integraal werken als bedoeld in de gebruiksfase. In die omgeving simuleert hij met gebruikers de eindsituatie door middel van fysieke statische, dynamische testen en/of ‘serious gaming ‘. De dynamische testen met materieel en testmiddelen vinden plaats onder een testspoorregiem.

Als adviseur is het van belang de testvraag met de randvoorwaarden zo goed en efficiënt mogelijk te vertalen naar de inzet van mensen, middelen en materieel. Hierbij spelen vooral de factoren “fit to the job”, kwaliteit, tijd en geld een belangrijke rol.

Kennisgebieden

Projecten