Rob van der Hek is als testcoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Systeem Integratie Testen (SIT) bij infrastructuurprojecten. Hij regelt alle operationele zaken rondom de testen.

Het testen vergt een brede logistieke voorbereiding waarbij diverse externe partijen betrokken zijn. Als testcoördinator en projectleider logistiek is het van belang de testvraag met de randvoorwaarden zo goed en efficiënt mogelijk te vertalen naar de inzet van mensen, middelen en materieel. Hierbij spelen vooral de factoren “fit to the job”, kwaliteit, tijd en geld een belangrijke rol.

Kennisgebieden

Projecten